Vad krävs för klimatomställning i Göteborg

Trots det bökiga namnet så sysslar Mistra Urban Futures med lättillgängliga och attraktiva rapporter. Bland annat har de analyserat möjliga åtgärder för att minska koldioxidutsläppen med 75-80% till år 2050 (i Göteborg). Där konstateras det krasst att dagens klimatpolitik inte räcker längre än till en minskning med 25% till 2050.

Det är visserligen ett Göteborgs-fokus, men i stort kan resultaten applicera på Sverige som helhet.

Områden som mat, flyg, energi, transport, konsumtion, infrastruktur, etc analyseras. Det hela summeras sedan i följande politiska åtgärdspaket:

  • EU behöver införa tillräckligt starka styrmedel för att bl.a skapa en fossilfri elproduktion och begränsa ökningen av flygandet.
  • Sverige behöver införa tillräckligt starka styrmedel för att bl.a kraftigt begränsa utsläppen från transporter (både väg- och flygtransporter) och uppnå en övergång till huvudsakligen vegetabilisk kost.
  • Västra Götalandsregionen behöver bl. a bygga ut kollektivtrafiken med omställning till fossilfria bränslen.
  • Göteborgs Stad behöver skapa ett fossilfritt fjärrvärmesystem, energieffektivisera bostäderna, servera vegetabilisk mat i den offentliga verksamheten, samt aktivt arbeta med att påverka invånarna till förändrade konsumtionsmönster när det gäller flyg och kött.

Inga kioskvältare där precis. Nästan så utslätat att det hade kunnat komma från en energi/miljöminister! Men om man läser vad “tillräckligt starka styrmedel” innebär så handlar det tex om att minska persontransport med bil med 38% för huvuddelen av typinvånarna.

Hur länge måste vi vänta innan gemene politiker börjar lägga tillväxtnaivismen åt sidan och våga tala om de beteendeförändringar som också krävs för att nå målen?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 Response to “Vad krävs för klimatomställning i Göteborg”


  • Bra analys! Mkt prat och fina ord blir det, allt för att vi medborgare ska tro att de styrande har koll på läget och för att vi medborgare ska känna oss lugna. Här behövs en plan B en kris- och beredskapsplan som beskriver omfattningen och de åtgärder som behövs för att klara en omställning till kanske 30 % av den energimängd vi har idag om 10-15 år. Att planera och investera för ett samhälle busines as usual som vi gör idag, innebär att vi per automtik kommer att få gå igenom en skärseld med mkt lidande och elände för medborgarna. Hoppas att de ändå får mat och skydd, men det är inte givet i ett nytt samhälle med begränsade resurser för folket men med allokerade resurser till staten och markten, som poliser och militär.

Leave a Reply