Monthly Archive for February, 2013

“ny svensk forskning visar att spädbarn kan slippa blöjan redan under första året”

I dagens  Sydsvenskan finns det en artikel som tar upp möjligheterna till att få barn torra betydligt tidigare än vad som anses normalt i dagens värld av superabsorberande blöjor. Ur ett miljöperspektiv så är tidig potträning så klart det mest överlägsna alternativet. Tygblöjor leder visserligen till snabbare avvänjning (och är miljövänligare än Pampers – förutsatt att de inte torktumlas…), men kommer inte i närheten av att redan från början lära barnen använda potta.

Dessutom har det visat sig att det minskar risken för urinvägsinfektioner. Anna-Lena Hellström med kollegor på Sahlgrenska har konstaterat detta. För att vidga sina vyer ytterligare har de åkt till Vietnam och undersökt hur potträning av barn går till där. Nu kan denna nya svenska forskning avslöja det revolutionerande faktumet att spädbarn kan slippa blöjan redan under första året!

Ibland undrar man hur forskningsmedel tilldelas… Fast allt ska nog inte skyllas på forskarna. Artikelförfattaren har säkert gjort sitt. Kunskap om en urgammal metod, som i olika varianter har varit det traditionella sättet i hela världen att få sina barn torra, är helt plötsligt ny svensk forskning!

Det känns som om trenden börjar vända. För några år sedan var utbudet av nätsidor eller diskussioner om tidig potträning synnerligen begränsat. Inte nu längre. Blöjfri bebis är en bra sida.

Andra om ämnet: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Fossiloberoende 2030 – fler höjdpunkter!

Elforsk / Svensk Energis rapport som jag skrev om i förra inlägget innehåller fler guldkorn som jag vill lyfta fram.

”Styrmedel bör introduceras så snart som möjligt. I samband med kontrollstationer kan effekten av de införda styrmedlen följas upp och jämföras med målen.”  

Det är en totalt grundläggande metod att mäta effekten av de åtgärder som införs, utvärdera framdriften i förhållande till det långsiktiga målet och anpassa åtgärderna om man är ur kurs. Samma sak borde såklart göras för de totala klimatutsläppen. Problemet är såklart att det då blir uppenbart hur mycket mer politiskt svåra åtgärder som behövs för att vi ska kunna nå visionerna. Ju fler rapporter och tunga organ som trycker på, desto större chans att politikerna vågar utmana den högbelånade medelklassen och diskutera de hårda bananer som behövs för att visionerna ska kunna bli verklighet.

“Utvecklingen går inte spontant”

För att slå in spiken ordentligt så tar man upp behovet av “tydliga mål och starka styrmedel” och att de införs omgående. Till råga på allt uttrycker man att det kommer “… innebära vissa uppoffringar av den egna bekvämligheten och utmana vår förändringsobenägenhet”. Raka rör och inget tekniknaivistiskt flum!

”Andra generationens biodrivmedel blir viktiga för att få fram erfordrade mängder biodrivmedel”

Biogas är bra, men för att producera de mängder biogas som verkligen gör skillnad så krävs det helt riktigt betydligt mer. Enligt rapportens scenario hamnar behovet 2030 på 30TWh (bara för trafiken alltså), vilket kan jämföras med de ca 1,5 Twh som produceras i dagens rötningsanläggningar (runt 300st).

Om du inte har tid att läsa hela rapporten så rekommenderar jag dig att läsa de inledande tolv sammanfattande punkterna.

 

Fossiloberoende transportsystem 2030. Hur då?

Elforsk och Svensk Energi har släppt sitt bidrag till den tilltagande strömmen av rapporter och analyser med fokus på regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, ”Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030”.

Transportverkets rapport från i våras (läs gärna Cornucopias sammanfattande kommentar) har etablerat en definition av fossiloberoende som åtminstone 80% lägre användning av fossil energi än 2004.

Elforsk och Svensk Energi har utgått från den definitionen och gjort sin analys av vad som krävs.

I rapporten konstateras först och främst att det är en möjlig, men ambitiös målsättning. För att nå målet krävs det att omställningen startas omgående och att mycket starka styrmedel införs.

Rapporten passar också på att ge en subtil (?) känga åt regeringens oförmåga att klart och tydligt definiera innebörden av målet. Samtidigt poängterar rapportförfattarna att den uppgiften blivit delegerad till utredningen om fossilfri fordonstrafik. Förmodligen är jag inte ensam om att se risken för att alliansen, med Anders Borg i spetsen, kommer att skyffla utredningen under mattan när det blir klart hur politiskt svårsäljbart det obehagliga åtgärdspaketet som utredningen kommer att leverera. Och till på råga på allt just när det är valår…

Målet sattes redan 2009 och med lite politisk fingertoppskänsla skulle utredningen såklart tillsatts så fort som möjligt så att resultatet antingen hade hamnat i knät på en rödgrön regering eller gett alliansen lite tid på sig att hantera det innan det var dags för val igen.

Vägen / Vägkartan / vägvisaren / kartan (eller något annat svensk ord som passar bättre än Roadmap) till ett fossiloberoende transportsystem är inte enkel. Rapporten lyfter fram att det inte räcker med teknikutveckling – alla åtgärdstyper behövs. För bara något år sedan var det totalt tabubelagt att ens viska om några andra åtgärder, vilket bland annat resulterade i Andreas Carlgrens sorgliga krumbukter.

Någon som vill gissa på hur länge det dröjer tills kalkylerna för Förbifart Stockholm kommer att drabbas av verkligheten. Hur många miljarder kommer att vara nerplöjda innan insikten om att trafiktillväxten inte fortsätter öka linjärt drabbar beslutsfattarna?

Energibranschens paradigmskifte

Häromdagen skrev jag om IEAs oväntat progressiva rapport om vad som krävs för att nå ett koldioxidneutralt Norden. IEA har också en avdelning för hållbart byggande, där jag läste en bloggpost som visar att det hänt en hel del i energibranschen på ganska kort tid.

Idag kämpar alla energibolag hårt för att hitta sin roll i en ny och ännu okänd och outforskad energivärld. En sak är dock alla eniga om – energieffektivisering kommer att bli en hörnpelare i de nya affärsmodellerna.

För bara 10 år sedan kunde det låta så här:

[…] This answer took me 10 years back, when I was about to defend my PhD. I was submitting CVs on a number of web sites, specifying that I wanted to work in the energy efficiency area. A very well-known French energy firm called me and asked: ”How could energy efficiency relate to our business? We know how to make money by selling energy but we don’t see how energy savings could be a money-maker”. They advised me to remove the word efficiency from my resume if I ever wanted to work in the energy field. For good measure, they also added that training my generation on “useless things” was a waste of time and taxpayer money

Den sista diktaturen?

Tänk dig ett land där ledaren är utsedd på livstid, påstår sig vara ofelbar (eftersom Gud har sagt så) och har oinskränkt makt över allt och alla individer i landet. På diktaturskalan skulle landet förmodligen hamna i Nordkorea-häradet och ha ett rykte därefter.

När ska påven få den status han förtjänar?

En diktatorisk maktstruktur baserad på ofelbarhet och stark konservatism och kunskapsförnekelse, dessutom i kombination med något så onaturligt som knullförbud, leder såklart till maktmissbruk och moraliskt moras.

Att även i modern tid hålla pedofilpräster om ryggen och in i det sista kämpa emot rättmätiga straff har visserligen inte ökat katolska kyrkans popularitet, men makten och härligheten för de präster som kommit upp sig i hierarkin är fortfarande alltför oinskränkt. För inte så länge rapporterades det om hur katolska präster i Sydamerika satt upp stiftelser för donationer till välgörande ändamål. Insamlade medel hamnade så klart i prästernas egna fickor.

Låt inte påvedömet bli den sista diktaturen – det är dags för den katolska våren nu!

Här är några talande citat (hämtade från Sydsvenskan) från den avgående påven som visar vilken inskränkt tankevärld härskaren över 1 miljard människor rör sig i.

Kondomer är fel.
Som nybliven påve fördömde Benedictus XVI 2005 kondomer som ett sätt att hejda hiv-spridningen i Afrika.
– Det är starkt oroande att själva stommen i afrikanskt liv, dess källa till hopp och stabilitet, hotas av skilsmässor, aborter, prostitution, människohandel och preventivmedlens mentalitet.

Kvinnans roll är att vårda.
I texten “Om samarbetet mellan man och kvinna” slog kardinal Ratzinger 2004 fast kvinnans roll:
– Trots det faktum att en viss strömning av feminismen gör anspråk för sig själv bevarar kvinnan ändå den djupt grundade intuitionen, att det bästa i hennes liv består i att inrikta sig på den andres väl, på hans tillväxt, på hans skydd.

Homosexualitet är onormalt.
Benedictus XVI har flera gånger fördömt den liberala synen på homosexualitet.
– Att homosexualitet, som den katolska kyrkan lär oss, är en objektiv ordningsstörning i uppbyggandet av den mänskliga existensen, får man snart inte säga längre. (2005)

Lutheraner har ingen kyrka.
Sommaren 2007 retade Benediktus XVI många landsmän med utspelet att de lutherska kyrkorna inte är kyrkor.
– De protestantiska kyrkorna är inte kyrkor i egentlig bemärkelse, utan enbart kyrkliga gemenskaper.

Islam bygger på våld.
Hösten 2006 höll påven en föreläsning i Regensburg och citerade utan att ta avstånd en medeltida bysantinsk kejsare:
– Visa mig vad nytt Muhammed har frambringat, och allt du ser är dåligt och omänskligt; han föreskrev att den tro han predikade ska spridas med svärd.

Spanjorerna frälste Amerika.
Vid de latinamerikanska biskoparnas konferens 2007 gjorde påven de spanska erövrarna till missionärer:
– Spanjorernas erövring gav Amerikas urbefolkning ett nytt liv genom dopets vatten. Den betydde för dem att få lära känna och anamma Kristus, den obekante Guden, som deras förfäder, utan att veta om det, hela tiden hade sökt i sina religiösa traditioner.

Galilei våldförde sig på naturen.
I sin fastepredikan 1981 förklarade Joseph Ratzinger att kyrkan gjorde rätt när man dömde den berömde astronomen.
– De naturvetenskapliga instrumentens konstruktion är för honom jämförbar med de tortyrredskap som människan i sin egenskap av absolut herre använder när hon vill tvinga en anklagad att tala.

Darwin hade inte rätt.
Vid ett besök i Regensburg 2006 ifrågasatte påven Charles Darwins evolutionsteori.
– Till slut handlar det om dessa alternativ: Vad fanns från början, det skapande förnuftet, anden som verkar i allt och omfattar allt – eller oförnuftet som utan tanke, på ett besynnerligt sätt, frambringar ett matematiskt ordnat kosmos…

Judarna bidrog till antisemitismen.
I boken “Zum Lehre des Glaubens” (1985/2007) gjorde Benedictus judarna i Wien medskyldiga till nazismen
– Nationalsocialismens giftiga kemi är inte frukten av österrikisk och sydtysk katolicism, utan av den dekadenta kosmopolitiska atmosfären i Wien under monarkins sista tid.

 

Andra som skrivit om påven och hans avgång: 12345678910,11121314151617, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Det bör också läggas till att påven och katolicismen är i gott sällskap. Dalai Lama är ett exempel på en figur som har fått oförtjänt gott rykte och slipper i stort sett all den negativa kritik som katolicismen välförtjänt har dragit på sig. I många frågor (tex homosexualitet, organisation och makt) är det inte ett dugg bättre där. Buddhism och Hinduism kan också läggas till listan över religioner med ett omotiverat positivt skimmer över.

Privat välfärd och korruption

Andelen välfärdstjänster som levereras av privata aktörer har växt ordentligt de senaste 20 åren. 2011 gick 92 miljarder skattefinansierade kronor till sådana.

Det här inlägget handlar inte om för- eller nackdelar med vinstdrivna privata aktörer i vård-skola-omsorg.

92 miljarder, stor sannolikhet för ytterligare tillväxt, fina konsolideringsmöjligheter, hyggliga vinstmarginaler och ur en riskkapitalists perspektiv ett mycket förutsägbart intäktsflöde, gör sektorn synnerligen attraktiv. Det är fullt rimligt och rätt att ett bolag vars uppdrag är att leverera vinster till sina ägare ska göra sitt yttersta för att, inom lagens gränser, maximera vinsten.

Att riskkapitalbolagens skattefinansierade vinster från deras välfärdsbolag rinner ut ur landet är fullt naturligt, så länge det inte finns ett regelverk som omöjliggör det. Och det är här politikernas ansvar kommer in i bilden. I en dynamisk värld där förutsättningarna förändras är det politikens roll att bevaka allmänna gemensamma samhällsintressen och inte låta särintressen få för stort inflytande.

Lobbying balanserar ofta farligt nära gränsen till korruption, dvs ett företag eller branschorganisation betalar (dyrt) för att politiken ska gynna deras intresse. Ibland sammanfaller egenintresset med ett bredare intresse, men inte alltid. Med pengar öppnas det helt enkelt nya möjligheter att höja sin demokratiska röst så att den hörs något bättre. En förmildrande omständighet är att lobbying oftast är en indirekt påverkan som visserligen i slutändan kan resultera i bättre affärsmöjligheter, men inte för ett enskilt företag. Ändrade affärsvillkor påverkar alla i samma bransch (att EQT är ensamma ägare (via Swedegas) av gasstamnätet med statligt reglerad intäktsmodell gör lobbyingen så viktig att man vikt en plats i styrelsen åt Pär Nuder)

Hur det årliga flödet av 92 miljarder fördelas är betydligt mer minerad mark. Här hamnar pengarna direkt i resultaträkningen. Därför finns lagen om offentlig upphandling. När det fungerar som det ska så bestämmer politikerna vad som ska konkurrensutsättas / upphandlas och tjänstemännen utför det och ser till att alla konkurrerande anbudsgivare behandlas rimligt och rättvist. Vinstdrivande aktörer i välfärdssektorn inser att verkligheten är mer komplex och anlitar därför gärna “konsulter” som kan hjälpa till att sälja deras tjänster. Precis som för rikspolitiker som tar dyrt betalt för sitt nätverk (Göran Persson, mfl) så har det därför dukats upp ett gottebord för politiker även på lokal nivå. Det är bara att ta för sig. Tyvärr är det på bekostnad av oss andra.

Det finns många anledningar att sätta avdankade politiker i karantän och isolera dem från alla tjänster och uppdrag där de kan håva in genom att sälja sitt politiska nätverk. Jag gissar att det finns en och annan politiker som inte kan se någon anledning till restriktioner på det här området…

I Sydsvenskan finns det en bra artikel som tydligt illustrerar fenomenet.

 

Andra bloggar om privat välfärd: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

 

 

EUs strategi för rena drivmedel

För några dagar sedan kom en pressrelease om EUs strategi och åtgärdspaket för rena drivmedel. Det finns en hel del positivt med det som ska drivas igenom, men det finns också några lustigheter. Som så ofta när något har manglats genom EU-kvarnen så blir det ofta lite Orwellianskt stuk på kommunikationen.

I pressmeddelandet talas det om en strategi för rena drivmedel och miljövänlig energi för transport. El och vätgas är de omnämnda energibärare som jag kan köpa att de klassas som rena och miljövänliga. Men förslaget handlar också om naturgas för fartyg, LNG och CNG (flytande respektive komprimerad naturgas) för fordon. Infrastrukturen för gasol (propan) behöver man inte ta tag i eftersom det redan finns en utbyggd sådan. Visst finns det anledning att under en övergångsperiod ersätta bensin och diesel med naturgas. Men snälla, kalla saker vid dess rätta namn!

Sen kommer nästa stycke som får mig att skratta.

“Tillgången på rena drivmedel bromsas främst av tre hinder: höga fordonspriser, negativ inställning hos konsumenterna och brist på laddnings- och tankstationer. Detta är en ond cirkel. Tankstationer byggs inte, eftersom det inte finns tillräckligt med fordon. Fordon säljs inte till konkurrensmässiga priser, eftersom det inte finns tillräcklig efterfrågan. Konsumenterna köper inte fordonen, eftersom de är dyra och det inte finns tankstationer. Kommissionen föreslår därför ett paket med bindande minimimål för medlemsstaterna när det gäller infrastruktur för rena drivmedel, såsom el, vätgas och naturgas, liksom EU-omfattande standarder för den utrustning som krävs.”

Konkurrensmässiga fordonspriser har inte mycket med tillräcklig efterfrågan att göra, åtminstone inte för elfordon. Även med tiodubblade volymer hade batterierna varit förbannat dyra! Men det är klart om EU i sin definition av rena drivmedel exkluderar elen och därmed elfordonen så hänger det ihop lite bättre..

Jag kan konstatera att pressmeddelandet inte verkar ha rönt någon vidare uppmärksamhet i Sverige. Det enda jag kunde hitta var en artikel i Vi Bilägare och ett debattinlägg i GP från EU-komissionären som står bakom det hela, Siim Kallas. Det är trots allt en strategi som påverkar oss i Sverige en hel del . EU-kommissionen har visst lite svårt att tränga igenom mediebruset!

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...