Monthly Archive for April, 2013

Korrumperade politiker eller bara naiva lobbyister?

TT har tryckt ut en bra artikel som visar att 37% av de politiker eller politiskt tillsatta tjänstemän som lämnat politiken under de senaste sex åren kapitaliserar sina politiska nätverkstillgångar, dvs säljer sina politiska kontakter till de kunder som betalar PR-byråerna bäst. I Aftonbladet har statsvetaren Jörgen Hermansson uttalat sig:

“– Sverige är jämlikt bara på valdagen, då det är en person och en röst som räknas, men vilka som därefter har möjlighet att påverka politiken riskerar att bli en fråga om ekonomiska resurser, säger Hermansson till tidningen.”

Det konstateras också att det är en oreglerad verksamhet utan lagstiftning.

Jag passar därför på att återge delar av ett tidigare inlägg där jag tagit upp problemet.

Andelen välfärdstjänster som levereras av privata aktörer har växt ordentligt de senaste 20 åren. 2011 gick 92 miljarder skattefinansierade kronor till sådana tjänster.

92 miljarder, stor sannolikhet för ytterligare tillväxt, fina konsolideringsmöjligheter, hyggliga vinstmarginaler och ur en riskkapitalists perspektiv ett mycket förutsägbart intäktsflöde, gör sektorn synnerligen attraktiv. Det är fullt rimligt och rätt att ett bolag vars uppdrag är att leverera vinster till sina ägare ska göra sitt yttersta för att, inom lagens gränser, maximera vinsten.

Att riskkapitalbolagens skattefinansierade vinster från deras välfärdsbolag rinner ut ur landet är fullt naturligt, så länge det inte finns ett regelverk som omöjliggör det. Och det är här politikernas ansvar kommer in i bilden. I en dynamisk värld där förutsättningarna förändras är det politikens roll att bevaka allmänna gemensamma samhällsintressen och inte låta särintressen få för stort inflytande.

Lobbying balanserar ofta farligt nära gränsen till korruption, dvs ett företag eller branschorganisation betalar (dyrt) för att politiken ska gynna deras intresse. Ibland sammanfaller egenintresset med ett bredare intresse, men inte alltid. Med pengar öppnas det helt enkelt nya möjligheter att höja sin demokratiska röst så att den hörs något bättre. En förmildrande omständighet är att lobbying oftast är en indirekt påverkan som visserligen i slutändan kan resultera i bättre affärsmöjligheter, men inte för ett enskilt företag. Ändrade affärsvillkor påverkar alla i samma bransch (att EQT är ensamma ägare (via Swedegas) av gasstamnätet med statligt reglerad intäktsmodell gör dock lobbyingen så viktig att man vikt en plats i styrelsen åt Pär Nuder)

Hur det årliga flödet av 92 miljarder fördelas är betydligt mer minerad mark. Här hamnar pengarna direkt i resultaträkningen. Därför finns lagen om offentlig upphandling. När det fungerar som det ska så bestämmer politikerna vad som ska konkurrensutsättas / upphandlas och tjänstemännen utför det och ser till att alla konkurrerande anbudsgivare behandlas rimligt och rättvist. Vinstdrivande aktörer i välfärdssektorn inser att verkligheten är mer komplex och anlitar därför gärna “konsulter” som kan hjälpa till att sälja deras tjänster. Precis som för rikspolitiker som tar dyrt betalt för sitt nätverk (Göran Persson, mfl) så har det därför dukats upp ett gottebord för politiker även på lokal nivå. Det är bara att ta för sig. Tyvärr är det på bekostnad av oss andra.

Det finns många anledningar att sätta avdankade politiker i karantän och isolera dem från alla tjänster och uppdrag där de kan håva in genom att sälja sitt politiska nätverk. Jag gissar att det finns en och annan politiker som inte kan se någon anledning till restriktioner på det här området.

2010 blommade en skandal (Prime) upp kring Svenskt Näringslivs uppdrag till före detta sossar då de fick betalt för att cementera en betongsyn på tillväxtfrågan. Där kröp det fram hur naiv (korrumperad?) synen på lobbyism är. Erik Laakso försvarade agerandet med uttalande som ”kapitalet betalar för min strävan att bygga ett socialdemokratiskt samhälle”.

Det är hög tid att vrida åt kranen och stoppa handeln med politiskt inflytande.

 

Några tidningar som publicerat: AB, DN,Di,SVT,Skånskan, GP, HD, Metro, SR, Sr 1, Sr 2, Svd 1, Svd 2, Svd 3, Svd 4, Svd 5,

Bloggare på temat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Föräldravrålets politikerenkät

Nu har Föräldravrålet fått svar från samtliga riksdagsparter på den klimatenkät som skickades ut i början av året. Den första frågan är “Kommer ni (ditt parti) att göra klimatet till högsta prioritet?”

Inte helt överraskande blir det betydligt fler “JA” än vad verkligheten ger fog för. Endast KD och SD är ärliga och svarar nej. Om klimatet hade varit i närheten av högsta prioritet så hade vi redan haft ett styrsystem som hade knuffat oss i rätt riktning och med den takt som krävs för att nå alla visioner.

Bland annat formulerar KD sin syn så här:

“Politiken har ett stort och viktigt ansvar men allt kan inte styras av politik, mycket handlar också om de val vi gör i vardagen som inte politiskt kan eller bör regleras utan styrs av attityder och trender. Här är vår roll som förebilder för våra barn den viktigaste insatsen. Genom att visa på det goda exemplet genom att återanvända och återvinna istället för att ständigt eftersträva nytt påverkas attityden, hos våra barn men också hos vår omgivning.”

Det tycker jag är ett svar som betydligt bättre beskriver den hållning som präglar åtminstone sex av de åtta riksdagspartierna.

Men det är klart, frågeställningen är ju formulerad i futurum…

 

Om du behöver lite uppfräschning på klimatområdet så klicka dig till bloggen Galen.

Fria Nyheter

En av de riktigt bra bloggarna för finansinfo, Fria Nyheter, har satt ihop följande lista över varför börsen på kort sikt kan tippa neråt:

  • Vi har sett en tillfällig positiv rekyl så marknaeden inte längre är tekniskt översåld
  • Kina sätter nya lows
  • Kopparpriset är fortsatt i negativ trend efter några dagars dead cat bounce
  • Nyhetens behag över BOJs vansinne är förbi
  • ECB misslyckas sannolikt att leverera något nytt stort trick
  • Det finns gott om stories som har potential att ge negativa impulser (Italiens parlamentariska situation, fågelinfluensan, Kinas tillväxtproblem)
  • Cyclicals/Defensives är fortsatt i tydligt negativ trend trots några dagars “J-krok” uppåt
  • S&P 500 bildar antingen en mycket negativ dubbeltopp i dagarna, utan att lyckas sätta ny high, eller dundrar på uppåt

Därmed inte sagt att det är den stora smällen som kommer nu. Den fundamentala marknadsjusteringen kan dröja. Centralbanker kämpar på för att hålla ballongen spänd, eller som Fria Nyheter skriver:

Det här ser ut att fortsätta (Japan har ju nyss kommit igång och USA ser knappast ut att sluta) och kan mycket väl fortsätta att pressa upp aktiekurserna trots att vinstprognoserna faller. Problemet är att man aldrig kan sluta utan att marknaderna kraschar. Samtidigt leder inte åtgärderna till fler jobb eller effektivare ekonomi utan tvärtom bara till improduktiv spekulation och fokus på finans istället för innovation.

Om du har något som helst finansintresse så följ Fria Nyheter.

 

Öppet Arkiv, SVT tar täten!

Vilse i pannkakan Del 1 av 10Det var länge sedan jag satte på teven. Jag är inte heller ensam om att på ganska få år i princip fasat ut det traditionella tv-tittandet. För min del var det SVT Play som tog knäcken på den sista kvarvarande vanan.

Jag har även sneglat på nya arkiv-baserade alternativ som tex Netflix, men inte känt att pris, innehåll och inte minst tillgänglig tid inte riktigt gick ihop. Nu när SVT har dragit igång Öppet Arkiv behöver jag definitivt inte fundera i de banorna längre.

Arkivet lanserades den 16 april. Från starten finns där 500 timmar nostalgi och kvalitetsmaterial som ökas på med ca 50h per månad. När det är fulltankat ska det landa på minst 10 000h material. Om det ska ta 15 år innan de är där eller om takten ska höjas framgår dock inte.

Hursomhelst. Det är inte bara klipp längre utan kompletta serier. Även utgångsläget 500 timmar känns som om det finns mer att se än vad jag hinner de närmsta fem åren.

“Vilse i pannkakan” står i alla fall högt på prio-listan. Äntligen kan man bilda sig en vuxen-uppfattning av det!

 

 

Världens äldsta 116 år

DN har en ganska sunkig artikel om att världens äldsta har fyllt år. Förutom att det är en billig internationell översatt grej så framställs det som ett mysterium att det finns så många 100+are:

“I Kyotango, med 60.000 invånare, finns ytterligare 94 personer som är över 100 år. Staden har inlett ett forskningsprojekt om vad de äter, och inte minst hur mycket salt de konsumerar. Planer finns på att ge ut en kokbok baserad på studiens resultat.”

Det nämns visserligen också att 116-åringen bara äter tills han är 80% mätt, men av någon konstig anledning har saltkonsumtionen puffats som ett huvudskäl till ett långt liv!

Med djurförsök har det tydligt påvisats vilken stor betydelse ett reducerat kaloriintag har för livslängden. Av naturliga skäl går det inte att göra en människostudie med samma säkerhet eftersom det finns så många svårkontrollerade faktorer. I de delar av Japan där man praktiserar ”hara hachi bu”, eller att äta tills man blir 80% mätt, finns det exceptionellt många över 100 år gamla. Kaloriintaget är säkerligen inte den enda orsaken, men det har tveklöst stor betydelse.

Det krävs en rätt ordentlig motivation för att kontinuerligt ligga på ett 80%-igt kaloriintag. Korttidsfasta löser det problemet och sannolikt (återigen djurförsök) ger det ännu bättre effekt.

Läs mer om korttidsfasta i mina tidigare inlägg här och här.

När du går till en läkare 2020 kommer du att kunna bli ordinerad korttidsfasta. Släng in lite motion och socialt välmående också så börjar det bli dags att gå kort i läkemedelsbranschen!

 

E-Cat, nya rykten del 2

Jag har noterat att det fortfarande finns ett stort intresse när det gäller E-Cat. Med lite slutledningsförmåga och googlistik så landar jag i gissningen att det är nedanstående Elforsk-projekt (hämtat från F&U-plan 2013) som har resulterat i ryktet som jag beskrev här.
Energikatalysatorn – (Rossi, E‐cat)
fördjupad granskning
Mål
Ända sedan Fleichman och Pons påstådda fusion i palladium 1989 har kall fusion varit omdebatterat. Ett flertal grupper har sedan dess kunnat visa på värmeproduktion i olika experiment som kan tyda på fusion. Uppfinnaren till energikatalysatorn, ”E-Cat”, är ingenjören Andrea Rossi. Det nya med uppfinningen är att den producerar tillräckligt med värme för praktiskt användbara ändamål, genom en hittills oförklarad process.
Vid olika demonstrationer har enheter visats med effekten 10 kW. Värmeproduktionen är flerfaldigt större än vad som kan åstadkommas med konventionella förbränningsreaktioner. De kända komponenter som ingår är nickel i pulverfrom samt vätgas.
 
Målet med Elforsks projekt är att:
 
• Stödja vetenskapligt genomförda undersökningar som analyserar om energikatalysatorn E-Cat avger den värmeeffekt som har uppgivits i olika demonstrationer
• Stödja försök att fastställa vilken process som kan orsaka värmeproduktionen och hur variation av olika parametrar kan inverka samt analysera eventuella risker eller andra negativa effekter
• Analysera betydelsen av processen (om den fungerar) för framtida el- och värmeproduktion
 
Aktiviteter
Mätningar av värmeeffekten/värmeproduktionen genomförs och om resultaten är ”anmärkningsvärda” inleds analyser avseende bakomliggande processer. Baserat på resultaten från dessa arbeten inleds – om det finns skäl att gå vidare – i samverkan med olika energiexperter studier av framtida koncept för el- och värmeproduktion samt analyser avseende vilken betydelse energikatalysatorn kan få för den framtida energiproduktionen.

Korttidsfasta

Förmodligen har du hört talas om Okinawa som ett område där människorna blir exceptionellt gamla. Sedan 1973 har Okinawa toppat den globala listan över andelen hundraåringar. Men i takt med att modern matkultur har brett ut sig ökar sjukdomar som diabetes, cancer, stroke och hjärtsjukdomar radikalt.

Det har länge varit känt att en huvudingrediens bakom den höga åldern och goda hälsan är öbornas traditionella svältkost, ”hara hachi bu”, eller ungefär “fyra femtedelar mätt”. Redan på 30-talet kunde man visa att möss på kaloribegränsad kost levde längre.

I modernare forskning har man kunnat identifiera tillväxthormonet IGF-1 (insuling-like growth factor) som en betydande orsak till åldersrelaterade sjukdomar som cancer och diabetes. Ca 350 (identifierade) individer med Larons syndrom producerar exceptionellt låga nivåer av IGF-1. Förutom att det leder till att de blir kortväxta så verkar det också skydda dem mot cancer och diabetes.

Ett lågt intag av kalorier i kombination med ett begränsa proteinintaget till rekommenderade nivåer (alltså långt under genomsnittligt intag) sänker nivån av IGF-1. Det är en förklaring till den traditionella Okinawa-dietens positiva effekter på hälsan.

Men vem vill svälta sig igenom livet?

På senare tid har studier visat att det (åtminstone för möss) ger ännu bättre effekt om man varvar lågt kaloriintag med normalt, sk korttidsfasta (eller intermittent fasting om du behöver det engelska begreppet). Mark Mattson som är en av huvudfigurerna när det gäller forskning på ämnet ägnar sig sedan flera år tillbaka åt korttidsfasta. Utöver de långsiktiga hälsoeffekterna menar han att dieten även gör honom effektivare och ökar hans produktivitet. Med 700 vetenskapliga artiklar bakom sig har han visst fog för sitt uttalande..

Efter några veckor så märker jag ingen effekt på produktiviteten, förutom att jag slipper lunchkoman som annars brukar kunna drabba mig hårt. Att förändra sin livsstil utan att få en tydlig och snabb återkoppling är alltid svårt, men det är absolut värt ett försök.

Det är dock fortfarande ett mycket ungt forskningsområde med få omfattande studier på människor.

Evolutionen har påverkat människan under 10000-tals generationer. Under 99,9% av den tiden har människan haft ett mycket oregelbundet kaloriintag. Precis som många andra biologiska system är våra kroppar anti-bräckliga (antifragile), dvs gynnas av oregelbundna påfrestningar (tex träning). För mig räcker detta som argument.

 

Nya rykten om E-cat!

Det har gått 2-3 år sedan prylen som fixar kall fusion (LowEnergyNuclearReaction) hade sin storhetstid och figurerade titt som tätt i Ny Teknik. Det mesta som framkom luktade bluff och båg lång väg. 2012 konstaterade SP att den inte kunde leverera. Att det nu har gått så långt tid utan att världen har fått ta del av handfasta bevis för att det verkligen skulle fungera bidrar så klart till intrycket av makalös mackapär som är för bra för att vara sann. Å andra sidan kan man ju också tycka att Rossi och Defkalion borde ha gett upp vid det här laget…

Jag noterar att den tidigare samarbetspartnern Defkalion (som bröt samarbetet med Andrea Rossi) har tagit fram sin egen LENR-apparat och de säger sig vara redo för kommersiella samarbeten. Deras hemsida är synnerligen sparsmakad när det gäller information, men ambitionerna verkar inte känna några gränser för utrullning av deras R&D-verksamhet:

“To date, Mose Energy Slr from Milan, Italy is our European R&D Center. All R&D projects from European companies will be managed in Milan. Similar Centers will be established in Africa, ex-CIS, Far East, South East Asia, Australasia, and the Middle East.”

Varför inte bara säga att de tänker erövra hela världen, eller varför inte galaxen?

Det finns också en produktspecifikation publicerad som anger COP (verkningsgrad) till lägst 1:25 för den enkelreaktormodellen och 1:32 för multireaktormodellen. En sån vill jag ha!

Intresset i media (Ny Teknik) må ha falnat, men på nätet har det tagit fart. Jag kommer ihåg att materialet på nätet ändå var ganska begränsat på den tiden det begav sig (åtminstone när jag lade det åt sidan för runt två år sedan). Idag finns det 489 diskussionstrådar på bara en sida, energikatalysatorn.se!

Det finns mycket som pekar på att det är ett galet spektakel, men man vill ju väldigt gärna att det ska vara på riktigt.

Vad i består då det i nya ryktet? Det må vara ett resultat av viskningsleken, men informationskällan till ryktet har uppgett att det kom ur hästens mun. Som en av få institutioner ska Svedberg Laboratoriet i Uppsala ha fått tillgång till en e-cat, kunnat undersöka den, långtidstesta den (+100h) och preliminärt konstaterat att den förbluffande nog ger ett energiöverskott. Preliminärt då energin endast kunnat mätas i form av strålning, inte kalorimetriskt (tex nersänkt i vatten) som hade gett ett exakt resultat, men ändå en stark indikation.

Svedberg Laboratoriet huserar forskare som Hidetsugu Ikegami, Sven Kullander och Roland Pettersson som figurerat i dessa sammanhang tidigare.

Gudomligt maktmissbruk

På något sätt måste det ha blivit en bugg i kommunikationsgränssnittet som Gud satte upp när han använde sig av bibeln som styrande dokumentet för mänskligheten och påven som den ofelbare uttolkaren.

Så här beskriver katoliknu.se gränssnittet:

“Uppenbarelsen har byggts upp av den heliga Skrift (skrivna ord från Gud) och helig tradition (talade ord från Gud). Det krävs en tillförlitlig och auktoritativ uttolkare, en som är fri från varje misstag (ofelbar). Påven är den ofelbare uttolkaren av uppenbarelsen. Påven är den ende ofelbare i ting som rör tron och moralen, då han klart definierar något som den högste herden i den katolska kyrkan.”

Min egen uttolkning av den katolska strukturen formulerade jag så här i ett tidigare inlägg:

“En diktatorisk maktstruktur baserad på ofelbarhet och stark konservatism och kunskapsförnekelse, dessutom i kombination med något så onaturligt som knullförbud, leder såklart till maktmissbruk och moraliskt moras.”

Under 2000-talet avslöjades den ena pedofilskandalen efter den andra i den katolska världen. Mycket har skrivits om fruktansvärda och systematiska övergrepp som den katolska kyrkan gjort allt för att dölja.

Just nu går dokumentären Den största synden som sammanfattar läget och på ett oerhört avslöjande sätt visar att det verkligen inte bara handlar om ruttna delar av kyrkan. Filmen tydliggör att det även på allra högsta nivå (Vatikanen och påven) har varit känt i detalj, men att policyn hela tiden har varit att dölja, inte åtgärda problemen.

Årets bästa dokumentär. Bör ses av alla, inte minst av katoliker!

 

Tack till Homo Politicus för tipset. Läs också hans utmärkta inlägg om Vatikanen.

 

Katolska bloggar om du är nyfiken på den världen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

 

 

Vår diktatursymbol firar 40 år

Hovet befinner sig på ett sluttande plan där alltfler inser det absurda i att ett av Sveriges viktigare jobb (inte minst ett av de mest avlönade) går i arv. Att det inte finns någon som helst koppling mellan prestation och ersättning gör ju inte saken bättre.

Men det gäller att streta emot så gott det går. Jubileum, romantik (åtminstone rätt sorts..) och barn brukar kunna ge ett tillfälligt upptick på popularitetsskalan. Så nu kuskar kungen land och rike runt för att jobba på sin image. Även om det inte verkar göras med någon större glädje. Det ska möjligen föreställa upphöjd värdighet, men jag tycker att de gånger jag sett tv-klipp från kungens offentliga framträdande så har det varit uppenbart att killen hatar sitt jobb.

Det skapar uppmärksamhet i media som glädjer våra rojalister. Det fina är dock att kungauppmärksamhet numera tenderar att skapa en motreaktion så att motståndet mot monarkin snarare stärks.

Passar också på att lyfta fram den legendariska SVT-intervjun med kungen (som gjordes på kungens egna initiativ) som jag har skrivit om här.

Republikanska föreningen gör ett bra jobb för att förkorta pinan för både folket och kungahuset. Ge dem en hand i det arbetet!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...