Energipris

Här kommer en liten tabell som ger en bra illustration av den sannolikt besvärliga energisituation vi är på väg in i. Bilden visar energiförbrukningen i USA och vad den har kostat under de senaste 20 åren. Det är visserligen begränsat till USA, men kan i stort utsträckning appliceras på en global situation. Utöver att USA är en storförbrukare så är det snarast så att den globala situationen är värre då vi har utvecklingsländer som har en starkt ökande efterfrågan.

Det framgår att de senaste sex åren har inneburit avsevärda prisökningar, vilket ekonomin inte klarar av i längden. Frågan är om det inte är ett trendbrott som vi ser och att tiden av lättillgänglig och billig energi redan är över. Bara att producera samma mängd av energi blir alltmer krävande samtidigt som tillväxt kräver mer energi. Hur det kommer att påverka tillväxten är inte så svårt att räkna ut.

För målande beskrivningar av vad det kan innebära för samhället rekommenderar jag artikelserien på ‘Livet efter oljan

Tabellen är hämtad från:

What’s It Going to Be Like on the Downside of the Curve?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Responses to “Energipris”


 • Energimyndigheten är dock optimistisk i sin korttidsprognos för åren 2009-2012 (ER 2010.29)
  2009 var nettoimporten 4,7 TWh
  2010 blir nettoimporten 0,3 TWh
  2011 nettoexport 10,7 TWh
  2012 nettoexport 11,5 Twh

  Jag har på känn, att vi 2010 var tvungna att importera mer än 0,3 TWh. Snart får vi veta.
  Men hur ska vi komma upp i tvåsiffriga exportsiffror redan 2011? Vindkraften ökar måttligt, kärnkraften producerar på 95 % av maxförmågan. Bioenergin råder det konkurrens om.

  Men kineserna är faktiskt också optimistiska.

  http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-01/03/content_11788159.htm

  • Kommer inte en del av kärnkraftens effekthöjningsprogram att slå igenom under 2011 (Oskarshamn o Forsmark om jag inte har fel för mig)? Inom vattenkraften finns också en del stora effekthöjningsprogram. En del kraftvärme tillkommer också. Kan vara det som ligger bakom Energimyndighetens prognos. När det gäller elproduktion är Sverige gynnat och kommer sannolikt att få en allt starkare position som exportör. Framförallt om vi kan få fart på både kärnkraft och vindutbyggnad. Med tanke på de på sikt betydligt sämre förutsättningarna för elproduktion på kontinenten så finns det all anledning för Sverige att dra nytta av sina gynsamma förutsättningar för vind och vattenkraft.

   Dock är det viktigt att komma ihåg att elproduktionen är en begränsad del av energibehovet. Transport, industri och jordbruk har ett stort oljebehov, där Sverige drabbas minst lika hårt som andra länder.

   Utmärkt om Kina är framgångsrika när det gäller effektivare kärnkraft, men en artikel i China Daily är inget som övertygar mig..

Leave a Reply