Radetzki o Fagerström, här är ert fel!

Som utlovat kommer här beskrivningen på vilket fel Radetzki o Fagerström gjorde när de kom fram till den orimliga siffran om att vindkraftsutbyggnaden skulle kosta 300 miljarder härrörande från elcertifikat till år 2035

Radetzki/Fagerström har räknat med att elcertifikatkostnaden ökar från dagens knappa 1 miljard till 10 miljarder årligen år 2020. Sedan antar de att kostnaden är 10 miljarder årligen fram till 2035. Detta plus dubbel kostnad för havsbaserad vindkraft (vilket inte är beslutat!) gör att man nästan kommer upp i ca 280 miljarder, jag antar att de har avrundat detta till 300 miljarder.

Kostnaden för elcertifikat antar man vara 35 öre/kWh, med en kostnad på 10 miljarder innebär detta att elcertifikat motsvarande ca 28TWh måste omsättas.

Om vi tittar på tex 2035 så är kvotplikten för detta året 0,8%. För att 28TWh elcertifikat ska omsättas så medför detta alltså att den totala elproduktionen (exkluderat förbrukningen för elintensiva företag) är ca 3500 TWh (dagens är ca 100TWh), vilket jag antar att de inte tror är fallet. Där har vi alltså felet! De har glömt att ta med kvotfaktorn och faktumet att denna är dynamisk!

Räknar man rätt (dvs använder kvotfaktorn) med de antaganden som Radetzki/Fagerström har gjort blir siffran ca 117 miljarder fram till 2035. Nu vill jag påpeka att detta inte är en siffra som vi på Osunt ställer oss bakom som korrekt, den är enbart korrekt om man använder Radetzkis/Fagerströms antagande om priset på elcertifikat samt deras (felaktiga!) antagande att alla elcertifikat kommer gå till vindkraft.

Att räkna fel är lätt hänt och inget konstigt i sig, det olyckliga är att siffrorna fått så pass stor medial uppmärksamhet. Det är också anmärkningsvärt att en professor i nationalekonomi kan räkna fram siffror som uppenbart är orimliga utan att reagera på det. För det är väl inte så att man medvetet gått ut med överdrivna siffror, eller är det så Jonny?

Förtydligande 1: Elcertifikat tilldelas producenter av förnyelsebar energi (tex vindkraft, småskalig vattenkraft, biokraft m.m.). För varje MWh producerad erhåller dessa ett elcertifikat som de kan sälja.

Förtydligande 2: Kvotplikten innebär att alla elproducenter måste inneha ett antal elcertifikat som motsvarar deras totala elproduktion multiplicerat med aktuell kvot. Ex. Producent A producerar 100MWh med en icke-förnybar energikälla. Kvotplikten för innevarande år (2011) är 0,179, det innebär att producent A måste köpa elcertifikat för 18MWh ( 100*0,179).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

6 Responses to “Radetzki o Fagerström, här är ert fel!”


 • Jonny Fagerström

  Hej igen.
  Kul att ni ville diskutera detta!

  Vi hade alltså inte räknat fel, vilket ni nu insett.
  Ni ligger nära den riktiga summan med era 280 miljarder. Men observera att då har vi ändå inte räknat in behovet av indirekta subventioner som tex ett utbyggt ledningsnät som av Svenska Kraftnät beräknas till ca 25 miljarder.
  Vi är dock överens om att certifikaten inte räcker, vilket det också stod i vår replik som jag hänvisade till. Citat: “Varje år från och med nu stiger alltså subventionskostnaden i en trappa upp till cirka tio miljarder kronor år 2020. Bara subventionstrappan fram till år 2020 kostar över 60 miljarder kronor. Redan långt dessförinnan har vindkraften ”ätit upp” hela elcertifikatsystemet och det är därmed inte längre möjligt att stödja miljövänliga energiformer såsom biobränsle och vattenkraft, vilket var målet”. Slut citat.

  Certikfikasystemet omfattar just nu bara ca 5 Mdr
  Vi är alltså överens om matematiken, men inte överens om hur en utbyggnad av 30 Twh vindkraft skall bekostas. Menar ni att den klarar sig utan den subventionsnivå vi antagit? Intressant! Svensk Vindenergi menar ju att vindkraften redan idag är kraftigt underfinansierad. Vilket bankerna också upptäckt.

  För att kunna diskutera detta vidare måste vi vara överens om premisserna och överens om vilka antaganden om framtiden man gör.
  Givetvis hoppas vi att ni och Sidén mfl har rätt och att 30 Twh vindkraft aldrig kommer ifråga. Därav vår information till allmänheten.

  • Hej Jonny!
   Vad trevligt att ni erkänner att ni räknade fel, verkligen storsint och hedersamt! Extra kul att ni tycker att Osunt är en mycket bra blogg.

   Skämt och sido. Det verkar som du inte har förstått vad vi har skrivit. Vi tar på oss det denna gång och försöker vara ännu tydligare. Vi är inte överens om 280 miljarder och vi är absolut inte överens om matematiken!

   När vi har räknat ut en kostnad grundad på era antaganden om elcertifikatpris på 35öre/kWh och 100% av elcertifikaten till vindkraft (vilket i sig är orimligt, eftersom det 2009 var ca 15%, men det gör det lättare att räkna) så har vi använt oss av följande formel:
   Kostnad för År X = (Kvotplikt för år X) * (Kvotpliktig el) * (elcertifikatspris)

   Kvotpliktig el sätter vi till konstant 100 TWh ( 2009 var den 91TWh)
   Summerar vi sedan fram til 2035 erhåller vi 117 miljarder, vilket skiljer sig från era 300 miljarder. Frågan är då, vilken formel har ni använt Jonny?

   • Jonny Fagerström

    Skämt åsido. Jag har aldrig sagt att jag tycker att detta är en bra blogg!
    Jag ville bara testa er (liksom jag gjort med ett flertal andra)eftersom ni gick ut så hårt med era påståenden. Jag vet nu att ni också har förstått hur vi räknat. Ni kom till ungefär samma slutsats. Andra har hamnat i precis samma slutsats som ni. Att elcertifikatsystemet idag skulle räcka till 30 Twh vindkraft (varav 10 Twh till havs) har vi heller aldrig påstått som du/ni ser i mina tidigare inlägg/repliker i tidningar. Det är bla därför som vindindustrin kräver “ökade ambitioner i elcerifikatsystemet”. (Se bla Svensk Vindenergis hemsida)Nu är det er tur att berätta om hur Ni tror att en forcerad vindkraftsutbyggnad till 30 Twh till år 2020 skall finansieras över tid.
    Enligt vindindustrin är ju detta möjligt “om den politiska viljan finns” (citat från Annika Helker Lundström, VD för Svensk Vindenergi)Enligt Vindlobbyn skall ju också elpriset gå ner, elcertifikaten minska i kostnad och vi vet ju redan att kvotplikten trappas ned. Hur finansiera? Gör ett försök i alla fall.

 • Jonny Fagerström

  För övrigt är kvotplikten 0,8 % år 2035 inte 0,08 % som ni skrivit:
  http://www.energimyndigheten.se/sv/foretag/Elcertifikat/Kvotpliktig/

  Rätt ska vara rätt.

  Mvh

  Jonny

  • Tack för korrekturläsningen, helt rätt! Det påverkar dock inte beräkningarna eftersom siffrorna där är tagna med “klipp och klistra” direkt från Energimyndigheten.

 • Mycket bra skrivet!
  Bra att någon avslöjar när folk ljuger. Det är en sak att inte tycka om vindkraft och komma med argument som är korrekta och en annan sak att fara med osanning.

Leave a Reply