Fler klimatlarm från försäkringsbranschen

Försäkringsbolagens branschorganisation i Tyskland har låtit tre universitet genomföra en studie av hur klimatförändringar kommer att påverka Tyskland. Efter tre års arbete är studien färdig och resultaten har presenterats.

I Sverige finns det fortfarande många som inbillar sig att det bara finns fördelar med några grader varmare väder – typ “äntligen lite schysstare somrar”.  Det är inte på något som helst sätt en nyhet att konsekvenserna är mycket allvarligare än så, men allt som inte är en katastrof just nu, har svårt att tränga sig igenom den ständiga tsunamin av lättsmält och oväsentlig information.

En negativ effekt av klimatförändringarna som ligger tidigt i processen är att extremvädret blir allt vanligare. Ett sätt att få en indikation på detta är att följa försäkringsbranschens kostnader för klimatrelaterade ersättningsnivåer. Visserligen får man ingen uppfattning om hur det drabbar de värst utsatta eftersom försäkringsskyddet inte är speciellt omfattande i världens resurssvagare regioner, men ändå. Analyser av 2010 års försäkringsutfall indikerar att trenden med extremväder blir allt tydligare.

Den tyska studien ger konkreta exempel på vilka förändringar som är att vänta. Det som tidigare var s.k. 50-årsstormar kan komma att dyka upp var 10e år istället (i snitt) med en tredubbling av skadekostnader som följd. Försäkringsskyddet kommer att kunna bibehållas, men inte utan en hel del krav på förebyggande åtgärder som  kommuner, byggherrar och privatpersoner måste leva upp till. Den tyska branschorganisationen konstaterar också att – ju större CO2-utsläpp, desto snabbare klimatförändring och därmed mer extremt väder i Tyskland.

Sen kan man ju alltid göra som Jan Myrdal (eller Lars Bern, läs eko-bloggen för träffsäker liknelse!) och vägra inse fakta.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 Responses to “Fler klimatlarm från försäkringsbranschen”


  • No Comments

Leave a Reply