Munich Re: klimateffekter påverkar katastrofkostnader

Munich Re and Highlich Munich towers

Image by meironke via Flickr

Uppdatering: Nu har rapporteringen från Munich Re plockats upp av SvD också.

Det världsledande (47000 anställda) återförsäkringsbolaget Munich Re har rapporterat sin bedömning av katastrofkostnader för 2010. Uppskattningen landar på 130 miljarder USD, vilket gör året till ett av de värre för försäkringsbranschen. Utöver att 2010 var ett av de värsta orkanåren så konstateras samtidigt att havstemperaturen i de tropiska delarna av Nordatlanten var två grader högre än det långsiktiga medianvärdet, vilket är idealiska förhållande för uppkomst av orkaner. De fortsätter:

“That is in line with the trend of the past 30 years, in which all ocean basins show an increase in water temperatures. This long-term trend can no longer be explained by natural climate oscillations alone. No, the probability is that climate change is contributing to some of the warming of the world’s oceans. This influence will increase further and, together with the continuing natural warm phase in the North Atlantic, is likely to mean a further high level of hurricane activity in the coming years.”

Kostnaderna för 2010 kunde ha blivit ännu högre då lyckligtvis många av orkanerna höll sig över haven, tex så drabbades USAs kustlinje inte av en enda orkan.

2011 är ett år som också inleds starkt avseende katastrofkostnader med de massiva översvämningarna i Australien (en yta motsvarande Tyskland och Frankrike är drabbad). Utöver de direkta skadorna så tillkommer effekterna av de prishöjningar på kol som översvämningarna leder till.

Trenden med ökade klimatrelaterade kostnader är tydlig. Undrar hur länge det dröjer tills klimatskeptikerna får upp ögonen och ser att jorden inte är platt längre?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

10 Responses to “Munich Re: klimateffekter påverkar katastrofkostnader”


 • Det finns inte en möjlighet att de har intresse av att blåsa upp dessa risker för att motivera (onödiga) höjningar av premier?

  • Självklart ligger det i deras intresse att påvisa en ökad riskbild. Men det är också så att de inte kan driva en bondfångeriverksamhet. Deras kunder (globala försäkringsbolag) går inte på vad som helst, men framförallt måste en aktör som Munich Re vara långsiktigt seriös och kan inte blåsa upp risker för att kamma hem en kortsiktig vinst. Därför skulle de aldrig gå ut med ett tydligt budskap om ökade kostnader kopplade till klimatförändringarna om det inte motsvarade deras uppfattning.

 • “Därför skulle de aldrig gå ut med ett tydligt budskap om ökade kostnader kopplade till klimatförändringarna om det inte motsvarade deras uppfattning.”

  Det är vad du vill tro. Men det kan du inte veta.

  • Det är inte vad jag vill tro.

   Jag kan mycket riktigt inte veta det, men jag bedömer det som högst sannolikt.

   Så länge det inte finns något som tyder på att ledningen för Munich Re inte agerar för företagets bästa så skulle jag inte heller ifrågasätta det.

   Precis som att jag inte ifrågasätter vad den samlade vetenskapen har kommit fram till om jag inte är en framstående forskare inom området som har fog för ifrågasättandet. Och det gäller oavsett om det handlar om vaccin (risk för autism), klimateffekter eller slagrutor.

   Men det är lätt att förstå varför konspirationsteorier uppstår.

   • Jag håller dig för mycket naiv om du tror att Big business inte passar på att slå mynt av bubblan. Det är ju helt ofarligt, finns massor av ursäkter i efterhand.
    Vill också påpeka att din auktoritetstro är skrämmande, vad forskare kommer fram till skall alltid ifrågasättas!
    Klipper in från wuwt om Re:

    There are really only three categories of insurable natural catastrophe – meteorological, epidemiological, and seismic (volcanism, earthquakes, tsunamis, etc.). Except during years when major seismic disasters occur (such as the tsunami caused by an earthquake in 2000), or when major pandemics kill large numbers at an unexpected rate (and that did not happen in 2010), weather-related natural disasters always account for getting on for 90% of all such disasters. Because the climate is a mathematically-chaotic object, the incidence of weather-related disasters is highly variable from year to year, and there is no good reason to attribute the major events of 2010 to manmade “global warming”.

 • För övrigt intressant att du likställer klimatforskning med slagrutor. Freudiansk felsägning måhända…

  • Ok, det blev ju rätt roligt med slagrutorna – gick lite snabbt..

   Avseende naivitet – jag håller med om att det finns många som passar på och använder klimathotet på ett inte helt juste sätt (inte minst marknadsföringsmässigt..).
   MEN, det är också så att många stora verksamheter (inte minst energiföretag – vilka jag har bra insikt i) har tagit det avgörande steget där klimathotet inte bara är ett sätt att tjäna lite extra eller fräscha upp marknadsföringen utan det har verkligen lett till verksamhetskritiska långsiktiga investeringar som skulle drabba resultatet oerhört om det visade sig att klimathotet bara var en bluff.

   Jag tolkar Munich RE:s kommunikation som att de också har tagit det steget.

   När det gäller citatet som du klippte in kan jag bara konstatera att RE:s kommunikation inte säger något om att 2010 är året som bevisar “global warming”. Jag vet inte om du läste det, men de talar ju om en trend som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden och där 2010 är i linje med den trenden.

 • Du har fått det om bakfoten (eller kanske plattfoten?). Det är du som tror att jorden är platt, inte vi. Du står för samma åsikt som den stora obildade massan, inte vi.

  http://www.nhc.noaa.gov/pastdec.shtml
  Datan som presenteras där är inte komplett för det senaste decenniet, men bortsett det så ser jag en tydligt minskande trend när det gäller orkaner som springer in på amerikanska fastlandet. Kan man då inte sluta sig till att den globala antropogena (är det rätt svenskt ord) uppvärmningen är bra för vi får färre orkaner.

  ”That is in line with the trend of the past 30 years, in which all ocean basins show an increase in water temperatures.”

  • Jag förstår inte riktigt vad du vill säga (förutom att du och några andra utvalda skulle råka ha djupare kunskap om klimatet än i stort sett alla klimatforskare – vilket jag tycker är lite osannolikt).

   Om det är färre orkaner som kommit in över amerikanska fastlandet så är det ju bra, men det betyder inte att antalet orkaner har blivit färre. Det motsäger inte heller att kostnaderna för klimatrelaterade katastrofer ökar.

   • Jag är ingen orkanexpert utan jag antog helt enkelt att dom är lite random och att antal orkaner över land är relaterade till totala antalet orkaner. Det kan vara en förhastad slutsats och det kanske är precis tvärtom, jag vet inte. Men jag tycker att det är rimligt att de hänger ihop. Håller du inte med?

    Med ett minskat antal orkaner över land antar jag således att antalet orkaner från den nordatlantiska bassängen har minskat totalt sett.

    Låt mig fråga så här, tror du att följande kedja är så som ditt inlägg uppfattas av de flesta? ökade kostnader <- 2010 var ett rekord-orkanår <- varmare och varmare i atlanten <- människans miljöförstöring

Leave a Reply