Tag Archive for 'Fagerström'

Dags för kompetenshöjning av GP:s debattredaktörer

Göteborgsposten är visserligen en lokalblaska som har presterat lågvattenmärken som tex biltullskampanjen (läs tex här) [korrigering:  det var som en läsare påpekade GT som stod för den kampanjen]. Men det hindrar ju inte att man håller en hög nivå på debattsidan. Eller kanske det är så ändå? Vad vet jag. Om du känner debattredaktörerna Bengt Bendix och Jannika Wasastjerna så kan du ju fråga.

Storskrävlarna i Svenskt Landskapsskydd (hittas ofta på den här tomte-sidan) har än en gång fått möjlighet att föra ut sina fantasier tack vare okunniga debattredaktörer. Seriösa debattredaktörer brukar åtminstone hävda att de har ett intresse av att det finns en viss kvalitetsnivå på de material som tas in.

Det finns mycket att invända mot i deras artikel, men eftersom det finns mycket material på den här bloggen om just de påstådda kostnaderna för stöd till vindkraften så passar jag på att lyfta fram just det.

Det började med att Jonny Fagerström och Marian Radetzki (just det, han som inte är så bra på att prognostisera oljepriser och att räkna rätt) för ca tre år sedan gick ut stort med att vindkraften skulle kosta 300 miljarder i subventioner fram till 2035. Givetvis var det mycket skarvande och dessutom en uppenbar felräkning som låg bakom den siffran, vilket vi visade med all tydlighet. Det hindrade dock inte Timbro att gå ut med samma siffra och ett otal tidningar att okritisk sprida den spektakulära, men ack så grundlösa uppgiften.

Den årliga uppföljning av utfallet visade att Marian och Jonny i slutet av 2012 låg 137% fel med sitt påstående!

 

 

 

 

Vindkraftsdebatt 2012

För oss som gärna vill se en balanserad vindkraftsdebatt baserad på fakta har 2011 varit ännu ett tråkigt år. Svenskt Landskapsskydd med hang arounds har kämpat på som små illrar. Och deras fabulerande har fått en otrolig genomslagskraft i media. Eftersom deras byxor hänger löst och har blivit nerdragna ett flertal gånger, samtidigt som de får stort medieutrymme, så verkar det som om vindkraftsdebatten har hamnat i den klassiska båda-sidor-måste-ges-utrymme-fällan. Och säkert sitter en och annan debattredaktör som är rädd för att det ska dyka upp vindsnurror i närheten av sommarstället.

Den utmärkta sidan Ekologistas har gjort en elegant sammanställning av antivindkraftlobbyns pseudoargument och visar på den låga substansnivån. Precis som Ekologistas konstaterar så finns det bara ett argument som det inte går att avfärda – “jag vill inte ha en snurra i närheten av mitt hus”. Lyckligtvis har Sverige det väl förspänt även på det planet. Vi har ett synnerligen glest befolkat land med relativt få som berörs och långa kuster för havsvindkraft.

För att lösa den globala energiförsörjningssituationen behöver vi kompromissa. En snabbare process för tillståndshanteringen med mer begränsningar i möjligheterna att överklaga och förhala behövs. På samma sätt finns det all anledning att se över begränsningarna för vattenkraften, som att bygga ut de älvar som saknar kraftverk, men inte minst att säkerställa generösa regleringsmöjligheter för befintliga kraftverk. Vattenkraftsdammar är ett billigt och effektivt sätt att balansera elproduktionen. De fördelar som reglerbegränsningarna ger för lokal flora och fauna måste vägas mot dyrare och ur ett globalt perspektiv sämre balanskraft som tex gaskraftverk.

Men det första steget är som sagt att få till en hyfsad nivå på vindkraftsdebatten. Under 2011 så var det framförallt två stora lobbyaktioner som antivindkraftsgänget kunde spinna på. Dels den uppblåsta kostnaden (300 miljarder, som 1 år senare avviker med 133%) för vindkraft med Jonny/Marian/Svenskt Landskapsskydd/mfl som avsändare, dels en variant på samma tema där Timbro presenterade en rapport med sensationellt låg kvalitet.

Som sagt fick det en oerhörd spridning i media (tänk om det hade funnits någon form av källgranskning..) utan att ifrågasättas i någon större utsträckning. Här är några exempel på tidningar där Fagerström & Radetzkis 300 miljarder gavs frikostigt utrymme:

Dagens Nyheter ekonomi, Ny Teknik, Norrländska socialdemokraten, Norran, Gotlands tidningar, Helsingborgs dagblad, E24, Dagens PS, Kristianstadsbladet, GT-Expressen, SR, Metro, Kuriren, Skogsland, Norrteljetidning

Tyvärr är det svårt att göra sakliga bemötande när motparten håller sig på dagisnivå. Så när media publicerar något nytt trams utan substans från antivindkraftsmaffian – upplys gärna vederbörande tidningsredaktör om hur han/hon misshandlar tidningens kvalitetsprofil, om det nu finns någon sådan..

Radetzki och Fagerström, så här blev det!

För snart ett år sedan skrev vi ett antal inlägg där vi försökte bemöta uppgifterna fantasierna från Marian Radetzki och Jonny Fagerström om att satsningen på vindkraft skulle kosta 300 miljarder fram till 2035. Eftersom det nu gått ett år kan det ju vara på sin plats att göra en lite uppföljning för att se hur Jonnys och Radetzkis ”beräkningar” följer verkligheten.

I denna artikeln redogör de (nästan) för hur de har gjort sina beräkningar. För 2010-2020 räknar man med en kostnad på 60 miljarder + 20 extra miljarder för havsbaserad vindkraft. Om vi antar en linjär ökning så innebär Jonnys och Radetzkis siffror för 2011 en kostnad på 2 miljarder + 0,7 miljarder extra för havsbaserad vindkraft för en produktion av 5,7 TWh.

Vindkraftproduktionen för 2011 ser ut att hamna på ca 5,9 TWh  (rullande 52 veckor), medelpriset för energicertifikat har varit 247,33 kr /MWh.  

Sammanfattningsvis ser det alltså ut så här:

 Antaganden av Radetzki och Fagerström:

 Produktion 2011 5,7 TWh till en kostnad av 2,7 miljarder    –> kostnad på 57,5 öre / kWh.

Verkligt utfall (rullande 52 v):

Produktion 2011 5,9 TWh till en kostnad av 1,457 miljarder    –> kostnad på 24,7 öre / kWh.

Antagandena av Radetzki och Fagerström var alltså 133% fel för 2011, ska bli intressant hur det ser ut när vi summerar 2012. Mitt tips är att felet kommer att växa… Det var alltså dess siffror som Timbro delvis baserade sin vindkraftsrapport “Svenska vindkraft – 215 miljarder senare” på.

Edit: En uppmärksam läsare såg att jag räknat fel. Kostnaden enligt Fagerström och Radetzki ska vara 47,4 öew/kWh. Det korrekta felet blir därmed 92% istället. 

 

Timbro, faktans fiende

Ok, det är väl inte alltför många självständigt tänkande som har några högre tankar om kvaliteten på Timbros rapporter. Om man som Timbro utgår från budskapet som man vill propagera för och sedan bygger en rapport som strömlinjeformas för att föra ut budskapet så innebär det såklart att man ibland måste kompromissa med verkligheten.

Sen kan man ju såklart göra det på ett mer eller mindre snyggt sätt.

Deras senaste alster råkade bli ett propagandamonster. Något måste gått snett i den interna kvalitetskontrollen när man släppte igenom rapporten “Svensk vindkraft – 215 miljarder senare”. Att låta en statsvetande opinionsanalytiker med specialistkompetens inom modebloggande “kartlägga den ekonomiska och klimatmässiga konsekvensen av en svensk vindkraftsutbyggnad” kan bara sluta på ett sätt.

Det blir ett katastrofalt resultat.

På bloggen Ekologistas besitter man en kunskap om vindkraft, eller kanske bara en förmåga att läsa och tänka, som man har använt för att göra en detaljerad redovisning av alla faktafel, felräkningar, oturliga tankar och annat smått och gott som finns i “Svensk vindkraft – 215 miljarder senare”

Jag kan inte låta bli att ge ett smakprov. Så här ser formeln ut för hur rapporten kommer fram till de 215 miljarderna:

((46/12,5)*30+175+300)/3+25=215

Släng in formeln i Excel och det ger summan 220. När siffran ingår i titeln kan man väl ändå kosta på sig en kontrollräkning. I det stora hela är detta ändå bara en bagatell, tex har rapporten bla baserats på så lösa grunder som galningarna Fagerström och Radetzkis uträkningar av vindkraftskostnader. Läs Ekologistas granskning och bli förbluffad. Mycket läsvärd! Svensk Vindenergi har också bemött rapporten på ett bra sätt.

Den tragiska slutklämmen är ju förstås att det trots allt finns ganska många mindre självständigt tänkande individer i vårt land. Även i högre maktpositioner. De läser tex artikeln i Ny Teknik eller Timbros inlägg på SvD och bestämmer sig för att det inte ska bli någon vindkraftspark i deras kommun.

Det positiva är förstås att Sverige är en flugskit på den globala vindkraftsmarknaden. Utvecklingen kommer att rulla på oavsett vad som händer i vårt land. Frågan är också om inte vindkraftsindustrin i Sverige börjar bli en maktfaktor att räkna med.

Med tanke på att Timbro är en del av näringslivets propagandaapparat så är det trots allt lite vågat att ge ut en fulrapport som sågar en av näringslivets större tillväxtsektorer.

Vad Jonny egentligen säger

Vi har i en serie inlägg visat felaktigheterna i Radetzki & Fagerströms kalkyl avseende vindkraftsubventioner. Jonny Fagerström har haft vänligheten att kommentera våra inlägg. Tyvärr har det inte varit helt lätt att följa vad Jonny egentligen försöker säga eftersom kommentarerna sällan svarar på de frågor som ställts. Vi tolkar det snarare som ett försök att få det han säger att låta rätt, vilket det kan göra om man bara snabbt läser igenom det vi har skrivit. För att bringa lite klarhet i det hela sammanställer vad som verkligen har sagts i ordväxlingen med Jonny.

Steg 1.

Osunt: I det första inlägget konstateras det felaktiga antagande som Radetzki & Fagerström har gjort då de har räknat med att hela elcertifikatsvolymen går till vindkraften.

Jonny: Vårt konstaterande bemöts inte direkt, istället hänvisar Jonny till en artikel. Dock förtydligas inte antagandet om elcertifikatsvolymen i den artikeln.

Steg 2.

Osunt: Vi gör ett enkelt rimlighetstest som visar att med subventioner som uppgår till 300 miljarder så täcker subventionerna mer än hela den investering som är nödvändig för att öka vindkraftproduktionen med 25TWh. Själva försäljningen av elen skulle alltså vara pengar rakt ner i fickan!

Jonny: Rimlighetstesten bemöts inte, däremot får vi lite ledtrådar som gör att vi kan komma fram till hur Radetzki & Fagerström har räknat (och hur de har räknat fel..)

Steg 3.

Osunt: Vi kan konstatera att Radetzki & Fagerströms beräkning inte tar hänsyn till att kvotplikten varierar över tiden (vilket är definierat av energimyndigheten ). Vi visar också att en kalkyl baserad på de antagande som Radetzki & Fagerström gör, men där matematiken är rätt, ger en siffra för subventioner på 117 miljarder.

Jonny: Att vi har konstaterat på vilket sätt Radetzki & Fagerströms kalkyl räknar fel verkar ha gått Jonny förbi, eftersom han utan krusiduller kommenterar ”Vi hade alltså inte räknat fel, vilket ni nu insett”. I mina ögon är det en mycket intressant slutsats som jag gärna skulle vilja veta mer om, istället kommer det en ovidkommande harang som inte alls bemöter vårt konstaterande.

Steg 4 (se kommentarer till detta inlägg)

Osunt: Nu förtydligar vi ovanstående ytterligare och ger Jonny möjligheten att förklara om vi har gjort något fel i vårt återskapande av deras kalkyl (fast med rätt matematik).

Jonny: Återigen undviker Jonny att svara på våra frågor, istället säger han något om att han bara ville testa oss, vad han nu menar med det. Sen fortsätter han med ”Jag vet nu att ni också har förstått hur vi räknat”. I mina öron är det är så nära ett erkännande av deras felräkning man kan komma utan säga det rakt ut, därför är fortsättningen kryptisk: ”Ni kom till ungefär samma slutsats”. Om man gör den konklusionen efter alla våra förtydligande av problematiken så vågar jag påstå att en och annan häst är ute på grönbete.

Som avslutning tar Jonny teflontekniken till nya höjder och lägger över bevisbördan på oss utan att på något sätt ha förklarat de uppenbara felaktigheterna i sitt eget resonemang!

Men som de enträgna pedagoger vi är så vill vi ge alla möjligheten att förstå hur saker och ting hänger ihop. Därför hörsammar vi Jonnys önskemål om att visa hur en ”forcerad vindkraftsutbyggnad till 30 Twh till år 2020 skall finansieras över tid”.

För Jonny och alla andra som är intresserade så kommer vi att lägga ut det som ett separat inlägg imorgon.

Uppdatering1: Här är en annan reaktion på Jonnys sätt att kasta ur sig påståenden som saknar täckning.

Uppdatering2: Lennart Söder bemöter ytterligare felaktigheter från Jonny

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...