Monthly Archive for May, 2013

Sydsvenskan goes tillväxtrealism – av misstag?

I Sydsvenskan kommenterade ledarskribenten Henrik Bredberg inledningstalet till MPs kongress.

Efter en inledning om samarbetsstrategier så skrev Henrik följande:

‘Valet lär handla om jobben och det gröna temat i helgen är “Dags för en ny arbetslinje”.

Linjen låter lockande, det bör sägas, men konturerna är suddiga.

En arbetslinje à la MP kopplas till en grön omställning och därför sätter Romson målet att Sverige satsar motsvarande minst 4 procent av BNP på forskning och utveckling.

Vad som krävs är, enligt Romson, inget mindre än en ny ekonomisk modell. Ska ekonomin kunna växa, men då inom de ramar som en ansvarsfull klimatpolitik sätter? Grön tillväxt?

Både skapa massor av nya jobb i en växande ekonomi och spara ändliga resurser till barnbarnen. Kongressen i Västerås får gärna visa hur det är tänkt att gå till. Till dess ska det kanske ses som ett reptrick i den gröna skolan.’

Är det någon über-ironi  som visslar förbi mitt förstånd? Eller vad säger Henrik egentligen om MP-ledningens försök att strömlinjeforma partiet in i tillväxtnaivismens huvudfåra? Konstaterandet är ju fullkomligt riktigt, dvs att kombinera massor av nya jobb i en växande ekonomi samtidigt som ändliga resurser sparas är lättare sagt än gjort. Men att Sydsvenskans ledarsida skulle komma ut som tillväxtrealister är ju bara inte möjligt. Slant pennan?

Om man nu väljer att läsa vad som står och ignorerar eventuell ironi eller underfundighet så är det ju lite pikant att just MP åker på däng för att vara naiva när de i stort sett bara upprepar det gröna tillväxtmantra som åtminstone alliansen + S har flummat om så länge.

För de mest relevanta kommentarerna till MP:s kongress läs Birger Schlaugs blogg.

Homo Politicus har också skrivit en läsvärd kommentar.

Om du har funderat på det där med tillväxt, men inte nått ända fram så rekommenderar jag detta tidigare inlägg.

5:2 diet, korttidsfasta, 16:8, IF

Efter ytterligare några veckor med korttidsfasta så känner jag att konceptet börjar sätta sig. Det som jag framförallt uppskattar är friheten att inte längre behöva känna sig bunden till ett regelbundet energiintag. Frukost på vardagar har jag slutat med och dagar med mycket att göra är det inga problem att skippa lunchen och kanske ta ett äpple på eftermiddagen istället. Känslan av att det är jag som har kontroll över kroppen och inte tvärtom är faktiskt inte så dum.

Jag har tidigare skrivit om korttidsfasta i följande inlägg 1, 2, 3. Där framgår också att det är indikationerna på långsiktigt hälsomässiga fördelar som är min drivkraft.

När man söker på korttidsfasta och andra relaterade begrepp så framgår det tydligt att det har uppstått en snabbt växande marknadsnisch i dietvärlden. Det är många som försöker dra in stålar på att berätta exakt hur man ska korttidsfasta för bästa effekt. Någon förespråkar bestämt 5:2 och någon annan är lika säker på att 16:8 är bättre.

Glöm det! Ta utgångspunkt i att det börjar hända saker i systemet efter 12 timmars fasta och att några timmar senare så peakar effekten. Kör sen bara på och strunta i exakta och strikta scheman. Hoppa över de måltider som passar, ät generellt hälsosamt (äntligen kan LCHF-hysterin tyna bort – det finns också indikationer på att korttidsfasta i kombination med minimiproteinintag ger bättre effekt!), känn dig nöjd med din kropp och hoppas på att vetenskapen i framtiden kan ge dig ett kvitto på att du har gjort någotsånär rätt!

Klimat- och befolkningspedagogik

Hans Rosling har sina sidor. En av dem är synnerligen pedagogisk. I den här videon förklarar han på ett busenkelt sätt vilka utmaningar det leder till när vi ser på helheten bestående av befolkningstillväxt, vår nuvarande konsumtionsnivå och välfärdsutvecklingen hos de som jobbar på att komma ikapp oss. Mycket sevärd. Inte minst för trångsynta varför-ska-vi-i-lilla-Sverige-göra-något-så-länge-Kina-släpper-ut-så-mycket-personer!

Värt att uppmärksamma är att hans pedagogiska förklaringsmodell bygger på implicita antaganden om:

1) att tillväxten i utvecklingsländerna ska lyckas lyfta upp dem till samma välståndsnivå som vi lever på (tjena!)

2) att den rika andel som vi tillhör kommer att ha nolltillväxt (nämen oj då, det kan han väl inte mena..)

 

E-Cat, nu är ryktet bekräftat

Där ser man. Det som jag skrev i mitten av april angående långtidstest av E-Cat har nu bekräftats i form av en publicerad testrapport.

Verkningsgraden i testerna är inte i närheten av de nivåer (1:25 och 1:32) som Defkalion anger i sina produktblad. Jag konstaterar att det är mycket underligheter som cirklar runt i E-cat-världen. Men de resultat som beskrivs i testrapporten (som har författats av ett antal kompetenta herrar och en dam) indikerar faktiskt något mer än bara ruffel. Det finns faktiskt en del som talar för att det är vetenskapligt jungfrulig mark som Rossi och andra LENR-pulare har beträtt. Eller som det formuleras i rapporten:

“Computed volumetric and gravimetric energy densities were found to be far above those of any known chemical source. Even by the most conservative assumptions as to the errors in the measurements, the result is still one order of magnitude greater than conventional energy sources.”

Att verkningsgraden är låg i detta skede skulle inte bekymra mig. Om det handlar om “kall fusion” på riktigt, dvs att energi frigörs vid fusion som sker vid relativt låg temperatur (ett gäng grader kallare än solen alltså), så finns det säkerligen gott om möjligheter att optimera processen och skrämma upp både effektiviteten och tillförlitligheten ordentligt.

Även om det säkert finns en mängd osäkerhetskällor kvar och det kanske slutar i en pyspunka, ungefär vad jag trodde att E-cat hade råkat ut för innan vårens spektakel dök upp, så kan jag också konstatera att de verkligt revolutionerande forskningsgenombrotten inte sällan möts av stor skepsis från den etablerade forskarvärlden. Dels för att de ifrågasätter alla befintliga auktoriteters världsbild, dels för att de ofta dyker upp i andra mer praktiskt präglade miljöer. De teoretiska forskarnas uppgift blir i dessa fall snarare att i efterhand förklara varför något fungerar (utvecklingen av jet-motorn är ett bra exempel där man gjorde först och förstod senare).

Precis som jag gissade så var det alltså Elforsk som finansierade (förmodligen den svenska) långtidsstudien av E-Cat. För alla foliehattar, som tror att den allomfattande världskonspiration med “Big Energy” i frontlinjen gör allt för att ta kål på alla revolutionerande energimanicker som foliehattarna drömmer ihop, så kan jag informera om att Elforsk finansieras av just energibranschen.

Ny Teknik har skrivit en artikel om rapportsläppet. Cornucopia tar också upp nyheten. För den som vill gå med i diskussionsklubben så finns det redan 190 kommentarer till rapporten upplagda på energikatalysatorn.se!

Vi kommer att äta mindre kött 2050

“LRF argumenterar för att det är avgörande med minskade utsläpp från konsumtionen och att man bör välja det mest klimatsmarta alternativet. På den punkten är vi helt överens. Dock är det mest klimatsmarta alternativet inte svenskt nötkött, utan vegetabilisk kost, följt av kyckling och sen gris.”

avslutar Fredrik Hedenus, David Bryngelsson och Jörgen Larsson vid fysisk resursteori debattväxlingen i SvD. Det började med en debattartikel för att uppmärksamma herrarnas publicering av rapporten “Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtion 2050”. I rapporten redovisar de CO2-ekvivalenter per capita i dagsläget och vad det kan tänkas landa på givet ett antal olika scenarier.

1 ton per skalle är det utrymme som brukar nämnas som målsättning för 2050, alltså runt en tiondel av dagens utsläppsnivå. Siffror för 2006 visar att bara matkonsumtionen hamnar en bra bit över den ransonen. Det är också uppenbart att nötkött står för den största delen av matrelaterade utsläpp.

Rapporten visar också mycket tydligt att ett fossilfritt transport och energisystem inte räcker till för att få matkonsumtionen på rätt sida 1-tonstrecket. Alltså måste vi ta ett ordentligt grepp om utsläppen från maten. Vad vi äter, inte minst hur mycket kött (framförallt nötkött) vi äter, blir ytterligare en utmaning på vägen till ett hållbart samhälle.

LRF försöker i sitt debattsvar spela bort korten genom att lyfta fram svenskt kött som bättre än importerat och att vi ska äta upp maten istället för att slänga den. Inte helt oväntat, men ett smått patetiskt försök.

Miljöaktuellt har dock fått det hela om bakfoten när de skriver Att äta mindre nötkött är den enskilt mest kraftfulla åtgärden för att rädda klimatet visar en ny forskningsrapport från Chalmers. “ Givetvis handlar det om att det är den mest kraftfulla åtgärden för att minska utsläppen från matkonsumtionen!

För att fördjupa dig i köttämnet så rekommenderar jag min sammanställning av köttinlägg.

 

Andra bloggar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

“På väg mot ett förnybart elsystem – möjligheter till 2030”

Svensk Vindenergi publicerade i början av mars rapporten “På väg mot ett förnybart elsystem – möjligheter till 2030“. Jag har tidigare beskrivit att den växande vindkraftsindustrin sakta men säkert kommer att mala ner motståndet från fanatiska vindkraftsmotståndare (som tex Climatescam och FSL). Rapporten är ett exempel på hur branschens resurser ger möjlighet att skapa tunga inlägg i debatten. Läs gärna hela rapporten, men åtminstone nedanstående sammanfattning:
“Sammanfattningsvis pekar rapporten på följande:
– Den förnybara elen, främst i form av landbaserad vindkraft, är troligen det billigaste alternativet för ny elproduktion under de närmaste åren (se avsnitt 3).
 
– All klimatmässigt acceptabel ny produktionskapacitet, vare sig det är kärnkraft, vindkraft eller annan förnybar el, behöver en högre intäkt än dagens elpris för att vara lönsam (se avsnitt 3 och 6).
 
– Vindkraft och solel har potential att snabbt byggas ut i den omfattning som krävs för att nå ett helt förnybart elsystem till 2030 (se avsnitt 4).
 
– Det finns inget specifikt hinder, vare sig tekniskt eller ekonomiskt, för en övergång mot ett förnybart elsystem, men det behövs fortsatta analyser för att avgöra hur detta kan åstadkommas på ett optimalt sätt (se avsnitt 5).
  • Detaljerade simuleringar av ett elsystem med 30 TWh vindkraft visar att den svenska vattenkraften har god förmåga att balansera denna mängd vindkraft.
  • Övergripande analyser av 55 TWh vindkraft och solel visar att de effektvariationer från en timme till nästa som, tillsammans med förbrukningens variation, uppstår är av samma storleksordning som den faktiska variationen i vattenkraftproduktionen under 2008
  • Ett räkneexempel där effektbidraget vid topplastsituationer från 55 TWh vindkraft och solel jämförs med motsvarande produktion från kärnkraft visar att kostnaden för att klara denna utmaning är storleksordningen noll eller enstaka ören per kWh.
  • Nyligen slutförda och pågående kabelprojekt utökar exportmöjligheterna markant och innebär att de befintliga reglerresurserna kan användas mer flexibelt, vilket underlättar en kraftig ökning av variabel förnybar el.
Av detta drar vi följande slutsats:
Genom en kraftfull satsning på förnybar el och fortsatt utbyggnad av elnät och exportkapacitet kan ett långsiktigt ekologiskt hållbart elsystem byggas, med stor potential för elexport som bidrar till minskade utsläpp i övriga Europa. Samtidigt skapas marginaler i elsystemet för den kommande utfasningen av befintlig kärnkraft och en stärkt försörjningstrygghet som ny kärnkraft inte tillkommer.”
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...