Monthly Archive for June, 2013

Desertec och energidrömmare

Kommer ni ihåg Desertec? Den storslagna visionen om att utnyttja den stora tillgången på solenergi i Sahara och via likströmskablar (HVDC) skicka energin till Europa. Du har säkert hört att det räcker med solinstrålningen på en bråkdel av Saharas yta för att leverera det globala energibehovet. Desertec byggde på den drömmen. Ett helt gäng stora företag, bla RWE, EON, Munich Re, ABB, Deutsche Bank, Enel, gick ihop i ett konsortium för att driva detta, det största internationella industrisatsningen någonsin.

Utvecklingen har inte gått på räls och enligt senaste infon så håller projektet på att gunga och kan vara på väg att kapsejsa när som helst. Möjligen kan inriktningen styras om så att det istället handlar om att förse den den lokala energimarknaden. Men det ser mycket mörkt ut för de storslagna planerna.

Det är lätt att se optimistiskt på möjligheterna att ersätta den fossila energin (glöm inte att den står för ca 85% av den totala energianvändningen!) med förnyelsebar energi. Desertec är ett praktiskt exempel på att det finns fler hinder i verkligheten än i fantasin.

För insikter i vilken utmaning det verkligen innebär att ställa om energianvändningen så läs David Mackays bok “Sustainable Energy without the hot air”. Den finns tillgänglig för nedladdning på Davids utseendemässigt synnerligen risiga hemsida, men boken är klart värd att köpa. Tom Murphys blog “Do the math” är en annan källa för att ta ner energifantasierna på jorden.

För övrig är Tom fysikprofessor precis som David och inte nationalekonom. Någon som är överraskad?

5:2 diet, hälsofördelar

Som trogna läsare vet så har jag snöat in på korttidsfasta (läs mer här). Förmodligen har de flesta av er också noterat att jag inte är ensam. Tidningar, bloggar och andra nätsidor exploderar i korttidsfasta – eller 5:2 diet som är det som verkar bli vinnarkonceptet. Äntligen har även den här lilla bloggen fått ett uppsving i trafiken, så det är ju bara att köra på med fler inlägg på temat!

När blaskorna tar upp ämnet så blir det lätt med viktminskning i fokus. Eftersom jag vill betona hälsofördelarna så kommer här en lista på vilka positiva effekter av korttidsfasta som indikeras i olika studier. Som vanligt vill jag också poängtera att det går utmärkt att hålla det enkelt och skippa kaloriräkning, speciella recept och allt sånt som väller fram i 5:2-floden.

  • IGF-1 (Insulin like Growth Factor 1). Fastan minskar mängderna av IGF-1 i kroppen. Man behöver högre nivåer av IGF-1 och andra tillväxtfaktorer när man är ung och växande, men höga nivåer senare i livet verkar leda till snabbare åldrande, cancer och andra åldersrelaterade sjukdomar. En indikation är den studie av personer med Larons syndrom som har mycket låga nivåer av IGF-1. Följaktligen är de mycket korta, men utvecklar inte heller diabetes eller cancer.
  • Reparation av celler – fastan gör att dina celler går in i “reparationsläge”. När det finns ett överflöd av mat är cellerna i “tillväxtläge”. Det kommer bara att gå in i reparationsläge om de försätts i en svältsituation, vilket brukar inträffa efter i runda slängar tolv timmar utan mat. Detta verkar också ha en positiv effekt för att förhindra utvecklingen av cancer.
  • Insulin och bukspottkörteln – det finns en studie som visar att periodisk fasta gör att din kropp behöver mindre insulin för att reglera blodsockernivån. Mycket socker och snabba kolhydrater ökar blodsockret och kan leda till folksjukdomen typ 2-diabetes. Återkommande fasta hjälper till att hålla ordning på blodsockernivåerna och minskar därför risken för typ 2-diabetes.
  • Hjärnan – Mark Mattson (ledande forskare på området) menar att periodisk fasta faktiskt är betydligt enklare att ge sig i kast med än vad man kan tro. Orsaken är att nivån av proteinet BDNF ökar vid periodisk fasta (visat på möss), vilket kan ge positiva effekter på humöret. En annan minst lika positiv effekt är att mer BDNF verkar skydda hjärnan mot åldersdemens och annan åldersrelaterad nedbrytning (också visat på möss)

Korttidsfasta går också utmärkt att kombinera med reducerat köttintag. Det finns även studier som visar att hälsoeffekterna förstärks av måttligt proteinintag. Jag har länge varit tveksam till det hälsosamma i att LCHFa i sig mängder med proteiner. Skönt med lite vatten på sin kvarn.

Agency Busy Spying on Three Hundred Million People Failed to Notice One Dude Working for It

The Borowitz Report, politisk satir i the New Yorker, rekommenderas:

‘WASHINGTON (The Borowitz Report)—A U.S. intelligence agency was so busy spying on three hundred million Americans that it failed to notice one dude who was working for it, a spokesman for the agency acknowledged today.

“I guess we were so busy monitoring the everyday communications of every man, woman, and child in the nation that we didn’t notice that a contractor working for us was downloading tons of classified documents,” the agency spokesman said. “It’s definitely embarrassing, for sure.”

Despite having an annual budget in the neighborhood of ten billion dollars, the agency had no idea that a dude who was working for it five days a week was getting ready to send those classified documents to a journalist who would then tell everybody in the world.’

Läs mer här, The Borowitz Report.

 

 

Sommarläsning – Att svära i kyrkan

För dig som läser den här och liknande bloggar så vill jag tipsa om att sommarens obligatoriska bok precis har kommit ut. Stellan Tengroth har varit redaktör för antologin “Att svära i kyrkan” som nu kan beställas direkt från förlaget Pärspektiv. Boken kostar bara 50 kr. Det är 24 personer med koppling till Steg3 ligger bakom och därmed handlar det om variationer på temat tillväxtrealism.

Birger Schlaug har på sin blogg beskrivit de olika bidragen så här:

Amelia Bryne bor i Brooklyn och hon berättar om de osynliga ekonomierna som växer fram där. Ekonomier där människor tar egna initiativ och där livet och inte pengarna är i fokus. 

Alf Hornborg beskriver hur våra sätt att prata om pengar, levnadsstandard och teknisk ”utveckling” är ideologiska dimridåer som gör de globala orättvisorna mindre upprörande.

 
Anders Wijkman tar fasta på finanssektorns roll och dess oförmåga att väga in naturvetenskapliga aspekter i räkenskaperna. Och det är inte bara denna oförmåga som är problematisk, storleken i sig är ett hot.

 

Anna Borgeryd ställer utvärderande frågor: Vad är det som är bra med hur industrisamhället försörjer oss? Och vad är det som är kortsiktigt och ohållbart? Västvärlden haft årtionden av kostsam pseudotillväxt – vi nu måste förändra de ekonomiska spelreglerna.

Anne Jerneck visar hur forskningsämnet hållbarhetsvetenskap vuxit fram som ett tvärvetenskapligt initiativ för att överbrygga klyftan mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Bengt Brülde slår fast att det inte räcker med teknologiska framsteg utan att det också krävs livsstilsförändringar för att lösa klimatproblemet. Finns det då någon etik som kan stötta oss i denna process?

Billy Larsson granskar klimatfrågan med hjälp av en analogi med missbruksproblematik. För att komma ur vårt missbruk krävs både att vi släpper fokuseringen på ekonomisk tillväxt och att vi tillämpar en förnyad etik. 

Birger Schlaug menar att vi i varje tidevarv måste ställa oss frågan: vad är bättre liv? Alltmer talar för att bättre liv idag är mer fri tid, mer social närvaro och mer delaktig kultur. Något som snarast motverkar ekonomisk tillväxt. Vad är det då som gör att vi ändå håller fast vid tillväxttron?

 
Boo Östberg och Fredrik Sjöberg sätter upp sambandet: Energi = Ekonomi = Välfärd = Demokrati. Denna mycket förenklade ”formel” är grunden då de frågar sig om demokratin kommer stå pall.

 
Christer Sanne tar till bilden av en lök med tre lager för att beskriva social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Med denna liknelse betonar han att de tre hänger intimt samman, är beroende av varandra, men inte på något sätt är likvärdiga. 
 

Fredrik Lindströms utgångspunkt är att vårt tillväxtbegrepp faktiskt innebär att vi aldrig får bli nöjda. Så fort vi blir för belåtna med våra liv så blir vi sämre på att konsumera, och äventyrar därmed vår välfärd. Katarina Bjärvall ger sig ut med tummen över vägen och skissar fram liftandet som ett sätt att sabotera konsumtionskulturen. Att lifta är att spara pengar och miljö men också att osäkra tillvaron, öppna sig för slumpen och hitta tillit till mänskligheten.  

KG Hammar tar upp den inre och andliga tillväxten. En tillväxt som inte tär på några ändliga naturresurser och som kanske är en förutsättning om vi ska kunna säga nej till den ekonomiska tillväxten.

 
Lars Wilderäng identifierar de två fundamenten som tillväxten vilar på: befolkningsökningen och den ökade användningen av fossil energi. När inget av detta längre är möjligt måste samhället ställas om för att inte riskera människovärde, jämlikhet, frihet och demokrati. 

Per Grankvist inleder med att skärskåda vårt ordbruk. Vad vi lägger i ordens betydelse, vad som sägs i klartext och vad som står mellan raderna är mycket viktigare än vad man kan förledas tro.

 
Pernilla Hagbert diskuterar den paradoxala innebörden av tron på grön tillväxt, med byggindustrin och bostadsbranschen som illustrativt exempel.
 
Pär Holmgren pekar på nödvändigheten att i alla beslut ta hänsyn till att energi, ekonomi och ekologi hänger ihop. Vi ser idag framför allt i Arktis hur den desperata jakten på energi leder till att miljöfrågorna kommer i andra hand.
 
Sara Karlsson är tydlig med att identifiera två aspekter av tillväxtdiskussionen. Å ena sidan frågan om tillväxten är möjlig och å andra sidan frågan om den är något att sträva efter. Hon vrider och vänder på tankarna om tillväxt är önskvärd. Stefan Edman sätter fokus på de globala överlevnadsfrågorna. Han saknar inte idéer om vad som borde göras, men för det krävs både politisk handlingskraft och förändringar på det individuella planet.

Stellan Tengroth tar avstamp i de villkor för växande som gäller inom biologin och analyserar möjligheterna för fortsatt BNP-tillväxt. Kapitlet avslutas med en appell för förnöjsamhet.

 
Stina Oscarson skriver om hur kulturen kidnappats för att bli en del av en ohållbar utveckling. Susanna Elfors reflekterar över städernas tillväxt och över hur dessa ständigt förväntas bli större på bekostnad av grönområden för ekosystemtjänster, matförsörjning och rekreation. Den gröna förorten kan fungera som en modell för den omställning som vi måste göra.

 

Ylva Lundin föreslår i bokens sista kapitel att vi tar hjälp av begreppet ”resiliens” när vi försöker förändra oss själva och vårt samhälle. Hon berättar konkret och personligt om några av de saker som omställningsrörelsen arbetar med.

 

 

Energieffektivisering

IEA är en organisation som har specialiserat sig på att publicera tegelstenstunga rapporter om energiläget i världen. Deras årliga World Energy Outlook är ju lite av en bibel för många energinördar. IEA har en tradition av optimistiska oljeproduktionsprognoser, men har också under senare år blivit alltmer bekymrade över klimatet och har börjat lyfta fram det.

Nyligen släppte IEA rapporten “Redrawing the energy-climate map” där de konstaterar att den samlade vetenskapliga kunskapen pekar på att vi är på väg mot 3,6-5,3 grader, men visar också hur vi ska kunna hålla kvar vid 2-gradersmålet. Det krävs dock avsevärda insatser innan 2020 då ett nytt internationellt avtal är tänkt att ta vid.

Rapporten presenterar fyra åtgärdspaket som skulle kunna ge 80% av den reduktion som krävs fram till 2020 för att vi ska hålla oss kvar på banan mot 2-gradersmålet. Alltså inte allt, men en rejäl bit – 3,1 Gigaton CO2-ekvivalenter. Detta utan någon nettokostnad.

De fyra åtgärderna är:

  • “Adopting specific energy efficiency measures (49% of the emission savings)
  • Limiting the construction and use of the least-efficient coal-fired power plants (21%)
  • Minimising methane (CH4) emissions from upstream oil and gas production (18%)
  • Accelerating the (partial) phase-out of subsidies to fossil-fuel consumption (12%)”

Intressant att notera är att IEA räknar med investeringar i energieffektiviseringar på 200 miljarder USD fram till 2020, som dock uppvägs av de kostnadsminskningar som energibesparingarna leder till. Alltså en hygglig summa för alla energieffektiviseringsentreprenörer att dela på.

Återigen tydligt vilka affärsmöjligheter den svenska regeringen har möjlighet att skapa genom att se till att vi ligger i framkant. Regeringens urvattnade tolkning av EU-direktivet om nära-noll-energihus är ett praktexempel på hur ett kortsiktigt tänkande drabbar den långsiktiga konkurrensförmågan.

Det blir intressant att se vad utredningen om fossiloberoende fordonsflotta kommer fram till. Det är ett annat bra exempel på en möjlighet att skapa goda förutsättningar för energiindustrin. Sverige har en utmärkt chans att skapa en ledande position inom andra generationens biobränslen. Precis som på 80-talet och vindkraften så har Sverige de tekniska förutsättningarna. Nu får vi se om politikerna kan skapa de marknadsmässiga förutsättningarna som i slutändan kan resultera i en ny exportindustri. Med tanke på danskarnas progressiva energipolitik (danskdjävlar!) så finns det risk att vi blir förbisprungna även denna gång.

Fatih Birol som är IEAs chefsekonom var på besök i Stockholm för att lansera rapporten. Passa på att se några klipp och intervjuer från tillfället. När Fatih tillfrågas om situationen i Sverige så lyfter han så klart fram Sverige som ett föredömligt exempel (vilket vi ju är ur ett globalt perspektiv, men det innebär definitivt inte att vi är i mål om nu någon trodde det), men säger också att energieffektivisering är ett område som vi behöver jobba mer med.

 

Anders Wijkmans stund på jorden

DN Kultur har publicerat en intressant artikelserie under vinjetten “Min stund på jorden”. En handfull skribenter har bidragit med sitt perspektiv på klimatfrågan.
Anders Wijkman lyfter den eviga frågan om politikens tillkortakommande med ett alltför kortsiktigt fokus i kombination med ett tillväxtnaivistisk synsätt. Alltså ungefär sånt som brukar beskrivas på den här bloggen (tex i följande inlägg: 1, 2, 3).

Vi har alla en fantastisk förmåga att hålla våra skygglappar på plats och bortse från alla skeenden som utspelar sig bortom vår omedelbara närhet och vardag. Ett naturvetenskapligt perspektiv tenderar att öppna upp en del skygglappar, tyvärr är det inte det dominerande synsättet inom politiken, eller som Anders uttrycker det:

Vår planet har hittills haft en fantastisk förmåga att ”buffra” människans negativa påverkan på klimat och ekosystem. Den ekonomiska tillväxten har kunnat öka snabbt, trots allt allvarligare skador på miljön. Många ekonomer tolkar detta som att fortsatt konventionell tillväxt är okej – och de flesta ledare inom politik och näringsliv håller med.

Den naturvetenskapliga forskningens budskap är tvärtom att verkligheten nu hunnit ikapp oss. Vi befinner oss i en ny geologisk epok, som döpts till Antropocen, där människan är den dominerande kraften bakom förändringar i de livsuppehållande systemen. Frågan är hur vi över huvud taget ska kunna säkra behoven för de sju miljarder människor, som delar vår planet i dag, och samtidig bevara dess förmåga att leverera välfärd även i framtiden? Med tanke på den utbredda fattigdomen i världen borde vi som redan lever i överflöd hålla igen på våra materiella anspråk. Men så resonerar inte den rika världens politiker och konsumenter.

Här står två radikalt olika världsbilder mot varandra. Frågan är varför majoriteten av politikerna hela tiden ger ekonomerna och inte naturvetarna tolkningsföreträde.”

 

Fasta och “Svält dig gammal”

För dig som inte har sett Vetenskapens värld, “Svält dig gammal”, så passa på nu. Programmet finns tillgängligt på svtplay fram till måndag. Programmet ger en bra introduktion till olika tankespår inom fastetrenden.

Följande olika varianter tas upp

– kontinuerlig lågkaloridiet, där man fokuserar på lågt dagligt kaloriintag och högt näringsinnehåll

– fyradagars fasta, med inte mer än 25 kalorier om dagen, vilken ska upprepas ca en gång per månad

– varannan dags fasta, med lite kalorier, ett mål mat och mycket näring, de andra dagarna är det fritt fram med kalorierna

– fem dagar fri mat och två fastedagar per vecka med ca 600 kalorier per dag, dvs 5:2 fasta

Som jag sagt tidigare så finns det mycket som talar för att detta är början på en medicinsk revolution.Gör själv ett försök. Du har mycket att vinna och lite att förlora på korttidsfasta!

Läs också tidigare inlägg: 1, 2, 3, 4

Dagens scoop, eller Region Skåne gör det igen.

tidningarna har man de senaste dagarna har man kunnat läsa att rgion Skåne ska sälja vårdlokaler för 101 miljoner. Då dessa är bokförda för 21 miljoner blir det ju en resultatförbättring på 80 miljoner till regionens hårt ansträngda ekonomi.

Oppositionen har såklart kritiserat utförsäljningen och av nyfikenhet (alla har vi våra olika böjelser) så började jag leta efter dokument där affären beskrivs, och hittade detta beslutsförslag.

Tyvärr finns där inte mycket ekonomisk information, mer än att hyrorna för primärvården kommer att vara oförändrade i samtliga fall, i alla fall de närmsta åren. Detta säger ju inget om det är ekonomiskt vettigt att genomföra affären.

Den största affären i detta paket är försäljningen av fastigheten som inhyser vårdcentralen Måsen i Lund. Denna affär betingar ett värde av 35 000 000. Köpare är ett för mig tidigare okänt bolag som vi kan kalla för ”L AB”. Med lite hederligt grävande så hittar vi då följande om bolaget.

En snabb koll på ”L AB” visar att det är ett bolag bildat 2012 och som inte har lämnat in någon årsredovisning ännu. I styrelsen för bolaget sitter tre personer, vi kan kalla dem för ”J”, ”O” och ”A”. Det visar sig att ”J” driver ett, som det verkar, framgångsrikt bolag i textilbranschen. ”A” sitter bland annat i styrelsen för ett fastighetsbolag som har blivit avregistrerat för F-skatt pga ”bristande betalning/redovisning”.

En sökning på den tredje styrelsemedlemmen ”O” ger bland annat följande artikel. I artikeln beskrivs ”O” som ”nolltaxerare med mångmiljonskulder”. Fastigheten som ”O” äger och som beskrivs i artikeln kallas för ”skandalhus” och tvingades att utrymmas pga brister i brandsäkerheten.

Bolaget ”L AB” som snart alltså kan vara ägare till fastigheten där vårdcentralen Måsen finns har en c/o-adress som går till ett av ”O”s bolag.

Visst kan det vara så att Region Skåne har gjort en ordentlig bakgrundskontroll och att ”O” numera är en exemplarisk fastighetsägare. Men något får mig att tvivla att så är fallet…

Övernaturliga krafter och mirakel

Den mentala illusionisten Derren Brown Derren använder sina erfarenheter för att visa hur han övertygar experter inom områden som new-age, spiritism, frälsare, mfl, om att han verkligen har dessa förmågor.

Borde vara obligatoriskt för alla som tittar på “Det okända” och liknande.

 

För lite mer insikt om teknikerna som en tankeläsare / medium jobbar med så finns det en sida där några av just Derren Browns trick beskrivs.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...